ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สู่ความเท่าเทียมและพุทธบริษัท 4 ของภิกษุณีสองทวีป


วีโอเอไทยได้จัดทำสารคดีพิเศษสองภาษา "สู่ความเท่าเทียมและพุทธบริษัท 4 ของภิกษุณีสองทวีป" (Fulfilling Buddha's Vision: In Ordination Buddhist Nuns Seek Equality) เรื่องราวของภิกษุณีไทย และภิกษุณีอเมริกัน ที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยศรัทธาแรงกล้าในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกหนทางให้กับสตรีที่มีเชื้อชาติและภูมิหลังที่หลากหลาย ที่ต้องการใช้ชีวิตนักบวชหญิงในรูปแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงก่อตั้งไว้ โดยหวังว่าหนทางที่แผ้วถางเอาไว้นั้น จะนำไปสู่การเติมเต็มพุทธบริษัท 4 สมดังพุทธประสงค์ และนำมาซึ่งความเท่าเทียมในพุทธศาสนาอย่างแท้จริง
XS
SM
MD
LG