ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาคการเกษตรสหรัฐฯ ขาดแคลนคนงานและต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวอย่างหนัก


ภาคการเกษตรของสหรัฐฯ ขาดแคลนแรงงานที่ช่วยทำงานเพื่อการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตในฟาร์มมานานอย่างน้อยถึงสิบปีแล้ว และส่วนหนึ่งต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวจากเม็กซิโกและประเทศละตินอเมริกาซึ่งข้ามพรมแดนเข้าไปทำงานในสหรัฐฯ แบบไปเช้าเย็นกลับ ส่วนใหญ่ของแรงงานต่างด้าวดังกล่าวมีปัญหาในการขอวีซ่าจึงอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย โดยตัวเลขขณะนี้แสดงว่ามีแรงงานผิดกฎหมายอยู่ในสหรัฐฯ ราว 11 ล้านคนและ 1.2 ล้านคนช่วยงานอยู่ในภาคการเกษตร

ขณะนี้สมาคมผู้ผลิตทางการเกษตรในรัฐด้านตะวันตกของสหรัฐฯ และสหภาพแรงงานคนงานในฟาร์ม สนับสนุนร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองฉบับที่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ได้สัญชาติอเมริกันภายใน 11 ปี แต่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ยังไม่ผ่านร่างของตน และยังมีจุดยืนที่แตกต่างกันอยู่ระหว่างร่างกฎหมายของทั้งสองสภา ซึ่งเกษตรกรในสหรัฐฯ ได้เตือนว่าหากไม่มีกฎหมายเพื่อปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนี้แล้ว การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ จะไม่เพียงพอกับความต้องการและต้องนำเข้าจากต่างประเทศมาทดแทน ซึ่งก็หมายถึงว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะต้องจ่ายเงินซื้อพืชผักผลไม้แพงขึ้นนั่นเอง
XS
SM
MD
LG