ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ไอเอ็มเอฟเรียกร้องให้เพิ่มความช่วยเหลือต่อประเทศยากจนทั่วโลกมากขึ้น


ไอเอ็มเอฟเรียกร้องให้เพิ่มความช่วยเหลือต่อประเทศยากจนทั่วโลกมากขึ้น
ไอเอ็มเอฟเรียกร้องให้เพิ่มความช่วยเหลือต่อประเทศยากจนทั่วโลกมากขึ้น

องค์กรรณรงค์เพื่อการพัฒนากำลังเรียกร้องให้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลก เพิ่มการสนับสนุนประเทศยากจนที่สุดในโลกด้วยการปฏิรูปนโยบายการให้สินเชื่อและเพิ่มความโปร่งใสในการทำข้อตกลงระหว่าง IMF และธนาคารโลกกับรัฐบาลประเทศต่างๆ

ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ภายนอกองค์กรของ IMF คุณ Caroline Atkinson กล่าวว่า IMF ได้เชิญตัวแทนองค์กรด้านสังคมให้มาร่วมประชุมเพื่อแจ้งปัญหาให้ทราบ และรับฟังถึงสิ่งที่ทาง IMF กำลังดำเนินการ รวมทั้งได้เชิญสื่อมวลชนจากอาฟริกาและเอเชียมาร่วมในการประชุมประจำปีครั้งนี้ด้วย โดยทางตัวแทนกลุ่มองค์กรด้านความช่วยเหลือบางกลุ่มมองว่า มาตรการของ IMF ที่พยายามให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ใช้นโยบายประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย ได้ส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อบรรดาประเทศผู้กู้ที่ยากจน

คุณ Melinda St. Louis แห่งเครือข่ายช่วยเหลือประเทศยากจน Jubilee USA Network ยกตัวอย่างประเทศ Burandi ซึ่งมีระดับค่าจ้างเจ้าหน้าที่รัฐต่ำกว่าระดับเฉลี่ยอยู่แล้ว แต่ IMF ยังต้องการให้รัฐบาลลดระดับค่าจ้างในส่วนนี้ลงอีกรวมทั้งลดเงินช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล นอกจากนี้ IMF ยังสนับสนุนให้หลายประเทศใช้นโยบายเปิดการค้าเสรีด้วยการลดภาษีสินค้านำเข้า แต่รายได้จากภาษีดังกล่าวคือส่วนสำคัญที่หลายประเทศนำไปพัฒนาด้านสาธารณสุขและการศึกษา

ในขณะเดียวกัน Jubilee USA Network ยังเรียกร้องให้ IMF และธนาคารโลกเปิดเผยข้อตกลงที่ร่วมลงนามกับรัฐบาลประเทศต่างๆมากขึ้นด้วย คุณ Melinda St. Louis ชี้ว่ารัฐบาลบางประเทศทำข้อตกลงกู้ยืมเงินจาก IMF หรือธนาคารโลกโดยมิได้เปิดเผยให้ประชาชนรับรู้ พูดง่ายๆคือรัฐบาลได้เงินกู้สำหรับโครงการต่างๆที่อาจดีหรือไม่ดี แต่ผู้แบกรับภาระหนี้นั้นคือประชาชนคนรุ่นหลัง

อย่างไรก็ตาม คุณ Caroline Atkinson เจ้าหน้าที่ของ IMF ไม่เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าว โดยบอกว่า IMF ได้เพิ่มกองทุนสินเชื่อดอกเบี้ย 0% ขึ้นอีก 3 เท่าสำหรับประเทศยากจน โดยเงื่อนไขการกู้เงินก็ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ง่ายสะดวกต่อผู้กู้มากขึ้น คุณ Atkinson กล่าวว่าเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งคือ IMF ให้กู้กับประเทศที่กำลังประสบปัญหาเจ็บป่วยด้านการเงิน เงินกู้ที่ให้จึงเปรียบเสมือนยารักษาโรค แต่ผู้กู้เองก็ต้องปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตซึ่งก็คือพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินเพื่อไม่ให้โรคร้ายกลับมาอีก

สำหรับในเรื่องของความโปร่งใสของข้อตกลงการกู้ยืมเงินนั้น เจ้าหน้าที่ผู้นี้ระบุว่าที่ผ่านมา IMF ได้เปิดเผยข้อตกลงต่างๆให้สาธารณชนทราบแล้วมากมายหลายฉบับ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการด้านความสัมพันธ์ภายนอกองค์กรของ IMF ยังบอกด้วยว่า งบประมาณด้านสาธารณสุขและการศึกษาของประเทศยากจนที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก IMF ได้เพิ่มสูงขึ้นเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า IMF พร้อมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์และพร้อมปรับปรุงมาตรการต่างๆเพื่อช่วยเหลือประเทศยากจนทั่วโลก

XS
SM
MD
LG