ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการประชุมประจำฤดูใบไม้ร่วงของ IMF และธนาคารโลกในปีนี้คือเรื่องการปฏิรูปคณะกรรมการบริหารของ IMF


ประเด็นสำคัญอันหนึ่งในการประชุมประจำฤดูใบไม้ร่วงของ IMF และธนาคารโลกในปีนี้คือเรื่องการปฏิรูปคณะกรรมการบริหารของ IMF

ประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ประเทศสมาชิกของ IMF และธนาคารโลกจะต้องพิจารณา คือการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารของ IMF ซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ตัดสินอนุมัติเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในยามที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน ที่ประชุมจะหารือกันถึงกลไกการจัดหาเงินกู้อย่างรวดเร็วให้กับประเทศที่ประสบภาวะเศรษฐกิจวิกฤติ และปัยหาเรื่องค่าเงินกับสินค้าส่งออกด้วย

คณะกรรมการบริหารของ IMF ซึ่งมีสมาชิก 24 ประเทศนี้ เป็นผู้ตัดสินอนุมัติเงินกู้ให้กับประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในยามที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ หนึ่งในสามของ 24 ที่นั่งนี้ เป็นของประเทศในยุโรปตะวันตก แม้จะเป็นประเทศเล็ก อย่าง เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์

เดิมนั้น คณะกรรมการชุดนี้มีเพียง 20 ที่นั่งเท่านั้น ข้อตกลงระหว่างประเทศสมาชิก IMF ที่ให้เพิ่มได้อีก 4 ที่นั่งนั้น จะต้องมีการลงคะแนนเสียงยืนยันกันทุกๆสองปี และในปีนี้ สหรัฐกล่าวไว้ว่า จะไม่สนับสนุนให้คงที่นั่งทั้งสี่ไว้ นอกเสียจากว่าประเทศในยุโรปจะยอมลดจำนวนของตนลง แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ นาย Soren Ambrose ผู้ประสานงานการเงินขององค์การ ActionAid International กล่าวว่า คณะกรรมการชุดนี้จะลดจำนวนลง

เจ้าหน้าที่ขององค์การ ActionAid International กล่าวว่า ถ้าไม่มีการยืนยันข้อตกลงนั้น ที่นั่งสี่ที่นั่งนั้นจะหดหายไปโดยอัตโนมัติ ประเทศอย่าง อินเดีย บราซิล อาร์เจนทีน่า และกลุ่มประเทศในทวีปแอฟริกาตอนใต้ทะเลทราย Sahara ซึ่งแม้จะมีประชากรเป็นจำนวนมาก แต่คะแนนเสียงมีน้ำหนักน้อยใน IMF จะหมดโอกาสที่จะมีผู้แทนในกรรมการชุดนี้

นาย Soren Ambrose ให้ความเห็นว่า IMF อยู่ได้ด้วยเงินชำระหนี้จากประเทศกำลังพัฒนา และว่า น้ำหนักของคะแนนเสียงของประเทศสมาชิก ควรจะอาศัยจำนวนเงินชำระหนี้ และดอกเบี้ยที่ประเทศผู้กู้จ่ายให้ รวมทั้งจำนวนประชากรของประเทศนั้นๆเป็นพื้นฐานมากกว่าระบบที่ใช้อยู่ทุกวันนี้

เจ้าหน้าที่ของ ActionAid International ผู้นี้กล่าวไว้ด้วยว่า การปฏิรูปที่ IMF กำลังพิจารณากันในขณะนี้ จะทำประโยชน์ให้กับประเทศที่มีรายได้ในระดับกลาง อย่างเช่น ตุรกี และฟิลิปปินส์ เสียมากกว่า

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ และมีที่นั่งอยู่คณะกรรมการบริหาร 24 ประเทศนี้ด้วย

นอกจากเรื่องการปฏิรูปคณะกรรมการบริหารแล้ว ที่ประชุมยังกำลังพิจารณากลไกเงินกู้ที่เรียกว่า Global Stabilization Mechanism ซึ่งจะจัดเงินกู้จำนวนมากให้กับประเทศสมาชิกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจฉุกเฉินขึ้น

ประเด็นอื่นๆที่จะหารือกันจะรวมถึงเรื่องค่าเงินกับสินค้าส่งออก การใช้จ่ายเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงาน และการลดการใช้จ่ายและภาระหนี้สิน

นาย Soren Ambrose เจ้าหน้าที่ประสานงานการเงินของ ActionAid International กล่าวส่งท้ายว่า เรื่องใดที่ตกลงกันไม่ได้ในการประชุมครั้งนี้ ก็จะเก็บไปหารือกันต่อในการประชุมกลุ่มประเทศ G-20 ในเดือนหน้าที่กรุงโซล เกาหลีใต้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG