ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ไอแอลโอเผย กลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ตกงานอย่างหนักจากการระบาดโควิด-19 


FILE - Joseph Petrila, a 23-year-old job seeker, uses a laptop in a cafe near the Prague Castle following the coronavirus outbreak, in Prague, Czech Republic, July 8, 2020.
FILE - Joseph Petrila, a 23-year-old job seeker, uses a laptop in a cafe near the Prague Castle following the coronavirus outbreak, in Prague, Czech Republic, July 8, 2020.


องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ระบุว่า การที่โรงเรียนต่าง ๆ ปิดการเรียนการสอนเนื่องจากกระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบด้านการจ้างงานและการศึกษาต่อกลุ่มคนอายุ 18-29 ปีถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เกิดการตกงานขนานใหญ่และทำให้ความยากจนเพิ่มขึ้น

ไอแอลโอทำการสำรวจประชาชนในช่วงอายุดังกล่าว 12,000 คน ใน 112 ประเทศ ในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคม ผลการสำรวจพบว่า เยาวชนในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำและเข้าถึงการศึกษาออนไลน์ได้จำกัด ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษ

รายงานพบว่า กลุ่มคนหนุ่มสาวในประเทศที่ร่ำรวยกว่าได้รับการศึกษาออนไลน์ 65 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับกลุ่มคนอายุเท่ากันในประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่าที่สามารถเรียนหนังสือออนไลน์ได้เพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ซางฮอน ลี ผู้อำนวยการแผนกนโยบายการจ้างงานของไอแอลโอ ระบุว่า เยาวชนในประเทศที่มีรายได้ต่ำได้รับผลกระทบจากการตกงานมากกว่าเช่นกัน กล่าวคือ เยาวชนถึงหนึ่งในหกของประเทศที่ยากจนต้องหยุดงานตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ผู้ที่ยังมีงานทำก็ถูกลดชั่วโมงทำงานถึงเกือบหนึ่งในสี่ และเยาวชนราวสองในห้าได้รับรายได้ลดลง

รายงานของไอแอลโอยังพบด้วยว่า การปิดเมืองเพื่อรับมือจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 การตกงาน และความวิตกกังวลถึงอนาคต ต่างส่งผลกระทบต่อจิตใจของกลุ่มคนอายุน้อย โดยเยาวชน 50 เปอร์เซ็นต์ระบุว่า พวกเขามีอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้ามากขึ้น

ลียังระบุด้วยว่า ประชาชนในทวีปแอฟริกาจำนวนมากเป็นแรงงานนอกระบบ โดยในช่วงวิกฤติครั้งที่แล้ว ๆ มา ชาวแอฟริกันที่ตกงานจากงานในระบบ มักไปทำงานนอกระบบแทนเพื่อหารายได้ทดแทน อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปิดเมือง และส่งผลกระทบต่อบรรดานายจ้างในทุกภาคส่วนและทุกระบบ

รายงานของไอแอลโอยังเตือนด้วยว่า เยาวชนที่กลายเป็น “คนรุ่นปิดเมือง” นี้อาจได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเป็นเวลานาน โดยไอแอลโอเรียกร้องให้มีการออกนโยบายเร่งด่วน ครอบคลุม และตรงประเด็น เพื่อช่วยคุ้มครองคนรุ่นใหม่ที่อาจมีความกังวลถาวรต่อการจ้างงานจากประสบการณ์ที่พวกเขาเผชิญในช่วงโรคระบาดนี้


XS
SM
MD
LG