ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ILO เตือนขณะนี้มีคนว่างงานทั่วโลก 200 ล้านคน


ILO เตือนขณะนี้มีคนว่างงานทั่วโลก 200 ล้านคน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO มีคำเตือนในที่ประชุมรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานของกลุ่มประเทศ G-20 ซึ่งประชุมกันที่กรุงปารีส เร่งร้องให้ดำเนินการเพื่อพลิกผันปัญหาเรื่องการขยายตัวของตลาดแรงงานและเร่งสร้างงานใหม่ขึ้นมาทดแทนตำแหน่งงานที่ต้องสูญเสียไป

โดยนาย Phillip Egger ที่ปรึกษาพิเศษของผู้อำนวยการใหญ่ ILO กล่าวว่า ขณะนี้มีคนว่างงานอยู่ทั่วโลกราว 200 ล้านคน โดยในจำนวนนี้มีคนวัยหนุ่มสาวซึ่งอัตราการว่างงานสูงกว่าผู้ใหญ่โดยทั่วไป 2-3 เท่าตัว องค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ตัวเลขด้วยว่าขณะนี้มีช่องว่างเรื่องตำแหน่งงานอยู่ 20 ล้านตำแหน่งและหากเศรษฐกิจโลกไม่ขยายตัวอย่างแข็งขันแล้ว ช่องว่างด้านตำแหน่งงานนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 40 ล้านตำแหน่ง

องค์การแรงงานระหว่างประเทศชี้ด้วยว่าในภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีปัญหาเช่นนี้ นโยบายสนับสนุนทางด้านสังคมต่างๆ เช่นสวัสดิการสำหรับคนว่างงาน บริการทางการแพทย์ และการช่วยเหลือด้านรายได้นับว่ามีความสำคัญเพื่อช่วยกลุ่มคนจนและกลุ่มคนที่อ่อนแอในสังคม และว่านโยบายด้านนี้จะช่วยเพิ่มอำนาจซื้อให้กับประชาชนและจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ILO ระบุด้วยว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาเศรษฐกิจโลกขณะนี้คือการที่ภาคการเงินขยายตัวมากเกินไป และมีสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจโลกอยู่มากไป แต่ไม่มีการลงทุนอย่างเพียงพอในบริษัทหรือวิสาหกิจต่างๆ ที่ช่วยสร้างงาน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG