ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผมที่หยิกเป็นลอนจะมีผลต่อการสะบัดของหางเปียอย่างไรและทำไมกาแฟจึงหกจากแก้วเวลาเดิน เป็นตัวอย่างของรางวัล Ig Nobel ปี 2012 นี้


นิตยสาร Annals of Improbable Research ที่มหาวิทยาลัย Harvard เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผลงานการศึกษาวิจัยจริงที่ฟังดูประหลาดและน่าขำดังกล่าว

ในช่วงเดือนตุลาคมของแต่ละปีจะมีการประกาศชื่อผู้ได้รางวัลโนเบลสาขาต่างๆ เช่นเดียวกับ Ig Nobel ซึ่งเป็นการมอบรางวัลประจำปีจากผลงานการศึกษาในสาขาต่างๆ ที่ฟังดูประหลาดและน่าขำเช่นกัน โดยในปีนี้นิตยสาร Annals of Improbable Research ได้มอบรางวัลดังกล่าวที่มหาวิทยาลัย Harvard เมื่อปลายเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมา โดยตัวอย่างของรางวัลประจำปี 2012 นี้ได้แก่ Ig Nobel สาขาฟิสิกค์จากการศึกษาว่าผมที่หยิกหยักลอนตามธรรมชาติจะมีผลต่อการแกว่งไกวของผมเปียอย่างไร และรางวัลสาขาพลวัตรของเหลวมาจากการศึกษาหาคำตอบว่าทำไมกาแฟจึงหกจากแก้วขณะที่เราถือแก้วกาแฟเดิน ส่วนรางวัล Ig Nobel สาขาการแพทย์เป็นของนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศส ซึ่งแนะนำวิธีที่แพทย์ผู้ส่องกล้องทางทวารหนักเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ของคนไข้ (colonoscopy) จะลดความเสี่ยงของคนไข้ที่ท้องจะระเบิดได้ รวมทั้งรางวัลสาขาจิตวิทยาเป็นของผลงานการศึกษาว่าการเอียงไปทางซ้ายจะทำให้มองเห็นหอไอเฟิลในกรุงปารีสเล็กลง เป็นต้น

และสำหรับรางวัล Ig Nobel ที่น่าจะมีหัวข้อยาวและซับซ้อนที่สุดของปีนี้ คงเป็นในสาขาวรรณกรรมซึ่งตกเป็นของหน่วยงาน General Accountability Office ของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จัดทำรายงานการศึกษาเกี่ยวกับรายงาน เรื่องรายงาน ที่แนะนำให้มีการออกรายงาน สำหรับรายงาน ในเรื่องรายงาน ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ ...
XS
SM
MD
LG