ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ก๊าซคาร์บอนได้ออกไซด์สาเหตุโลกร้อนทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยุคต่อไปช้าลง


ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้พบว่าปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงเกินไปในชั้นบรรยากาศส่งผลให้การละลายของน้ำแข็งในขั้วโลกยาวนานขึ้นกว่าเดิม ส่งผลใหน้ำทะเลจะสูงขึ้นเรื่อยๆและยังทำให้โลกเข้าสู่ยุคน้ำแข็งรอบต่อไปช้าลงกว่าเดิมนับหมื่นๆปี

โลกเราขณะนี้อยู่ในช่วงระหว่างยุคน้ำแข็งสองยุค ช่วงระหว่างกลางนี้ นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็ง


ศาสตราจารย์จิม ชันเนล ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาที่มีชื่อเสียงแห่งมหาวิทยาลัย University of Florida ในสหรัฐ กล่าวว่า เราสามารถนับช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งย้อนกลับไปได้ประมาณสิบช่วง ก่อนจะมาถึงช่วงอบอุ่น ที่เราอยู่ณ. ปัจจุบันนี้

ในการศึกษาชิ้นล่าสุด ศาสตราจารย์จิม ชันเนล ได้วิเคราะห์หลักฐานทางธรณีสัณฐานวิทยาในตัวอย่างแกนน้ำแข็งและข้อมูลจากสิ่งที่ตกตะกอนในน้ำทะเลที่มีอายุทางธรณีวิทยาหนึ่งล้านปี เขาพบว่า มีช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งช่วงหนึ่งเมื่อเจ็ดแสนแปดหมื่นปีที่แล้ว ที่มีลักษณะเหมือนกับช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างมาก ทำให้สามารถใช้เป็นข้อมูลศึกษาเปรียบเทียบกับกันได้ เพื่อดูว่าโลกเราปัจจุบันอยู่ในระยะใหนของยุคอบอุ่นและจะใช้เวลาอีกนานสักเท่าไหร่จึงจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งยุคต่อไป

วงโคจรโลกในแต่ละยุค แสดงให้เห็นลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ รูปร่างของวงโคจร ตลอดจนการเอียงของแกนโลกในขณะหมุนรอบตัวเองและหมุนรอบดวงอาทิตย์

ลักษณะวงโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ มีผลต่อปริมาณแสงแดดที่โลกแต่ละมุมดีรับ ซึ่งเป็นตัวกำหนดอุณหภูมิของโลกนั่นเอง

จากผลการศึกษา นักวิจัยสรุปได้ว่า ช่วงอบอุ่นระหว่างยุคน้ำแข็งในปัจจุบันจะสิ้นสุดลงภายในอีก 1,500 ปี นักวิจัยยังพบว่า ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกในช่วงยุคอบอุ่นระหว่างน้ำแข็งเมื่อเจ็ดแสนแปดหมื่นปีอยู่ที่ 240 จุดต่อหนึ่งล้าน ในขณะที่ปัจจุบันอยู่ที่ 390 จุดต่อหนึ่งล้านจุด ทำให้โลกร้อนกว่าในอดีต

ศาสตราจารย์ ชันเนล กล่าวว่า นี่แสดงว่า มนุษย์ในปัจจุบันได้ชลอการเปลี่ยนแปลงจากช่วงอบอุ่นไปสู่ยุคน้ำแข็งให้ช้าลง

การศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบรุนแรงจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากควันเสียรถยนตร์ ควันเสียจากโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน และจากอาคารบ้านเรือน ต่อระบบการควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศของโลกตามธรรมชาติ

ด็อกเตอร์ชันเนล กล่าวว่า ลักษณะการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์และการเอียงของแกนโลกขณะโคจร เป็นควบคุมสภาพภูมิอากาศบนโลกมานานหลายล้านปี แต่มาปัจจุบันปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของโลกสูงมาก จนเกินความสามารถตามธรรมชาติของโลกที่จะควบคุมอุณหภูมิบนโลกได้

แม้การยืนยันว่าโลกกำลังจะเข้าสู่ยุคน้ำแข็งช้าลงกว่าเดิม อาจเป็นเหมือนข่าวดี แต่ด็อกเตอร์ชันเนล กล่าวว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกนี้ไม่ใช่ข่าวดีอย่างแน่นอน เพราะภาวะโลกร้อนกำลังทำให้แผ่นน้ำแข็งในกรีนแลนด์และแอนตาร์กติกกาเริ่มละลาย

ด็อกเตอร์ชันเนล กล่าวว่า เมื่อแผ่นน้ำแข็งละลาย ปริมาณน้ำในมหาสมุทรก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และการเพิ่มสูงขึ้นของระดับน้ำทะเลจะมีผลกระทบมหาศาลเพราะมีคนทั่วโลกจำนวนมาก ที่อาศัยในพื้นที่ ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลไปเพียงเล็กน้อย

ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ บอกว่า แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกจะหยุดละลายเมื่อโลกเข้าสู่ขั้นตอนของการเย็นตัวลง เพื่อเข้าสู่ยุคน้ำแข็ง แต่ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ผู้เชี่ยวชาญไม่มั่นใจว่าจะตอบคำถามนี้ได้

XS
SM
MD
LG