ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชื่อนั้นสำคัญไฉน? นักวิจัยชี้พายุที่มีชื่อผู้หญิงสร้างความเสียหายมากกว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร The Proceedings of the National Academy of Science ระบุว่า พายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อตามผู้หญิง สร้างความเสียหายและทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าพายุเฮอริเคนที่ตั้งชื่อตามผู้ชาย

รายงานวิจัยของคณะนักวิทยาศาสตร์ที่ University of Illinois และ Arizona State University ได้เก็บรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกต่างๆ ในสหรัฐในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา คือตั้งแต่ปี ค.ศ 1950 – 2012 และพบข้อมูลว่า ในจำนวนพายุเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายมากที่สุด 47 ลูกนั้น พายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิงได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 45 ราย ขณะที่พายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชาย ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตน้อยกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง คือเฉลี่ย 23 ราย รายงานวิจัยชิ้นนี้ได้ตัดข้อมูลของพายุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 2 ลูกออกไปแล้ว นั่นคือเฮอริเคน Katrina และ Audrey เพื่อให้ตัวเลขที่ได้นั้นใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ที่น่าประหลาดใจอีกอย่างหนึ่งคือ ยิ่งชื่อพายุนั้นมีความเป็นผู้หญิงมากเท่าไร ก็ดูเหมือนจำนวนผู้เสียชีวิตยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

Dr. Sharon Shavitt แห่งภาควิชาการตลาด University of Illinois ผู้ร่วมจัดทำงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ว่าเรื่องนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้ในเรื่องเพศของคนทั่วไป โดยในการทดสอบหลายครั้งกับกลุ่มตัวอย่าง 100 – 346 คน พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติว่า พายุที่ตั้งชื่อตามผู้ชายจะมีความรุนแรงมากกว่าพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิง ซึ่งนั่นส่งผลต่อการเตรียมตัวรับมือกับพายุ กล่าวคือในกรณีที่เป็นพายุที่ตั้งชื่อตามผู้หญิง กลุ่มตัวอย่างจะมีการเตรียมรับมือน้อยกว่า เช่นไม่เตรียมหาที่หลบภัย เพราะเชื่อว่าจะไม่รุนแรงนัก

นักวิจัยเชื่อว่า การที่ผู้คนมีการเตรียมรับมือภัยพิบัติน้อยเกินไปในกรณีที่พายุมีชื่อตามผู้หญิงนั้น อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้เสียชิวิตจากพายุที่มีชื่อเป็นผู้หญิงมากกว่าพายุที่มีชื่อตามผู้ชาย

แต่ดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญหลายคนยังไม่ปักใจเชื่อในทฤษฎีนี้ คุณ Hugh Gladwin นักมานุษยวิทยาที่ Florida International University บอกว่าผลงานวิจัยเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อถือและทำให้เกิดการเข้าใจผิด ขณะที่คุณ Dennis Feltgen เจ้าหน้าที่ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติ ไม่ออกความเห็นต่อเรื่องนี้ แต่บอกว่าทุกคนควรให้ความสนใจต่อความแรงและเส้นทางที่พายุพัดผ่าน มากกว่าชื่อของพายุลูกนั้น และว่าทางศูนย์เฮอริเคนยังไม่มีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งชื่อพายุเฮอริเคนแต่อย่างใด

การตั้งชื่อพายุเฮอริเคนในสหรัฐนั้น เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี ค.ศ 1950 ตอนแรกนั้นเป็นชื่อผู้หญิงเพียงอย่างเดียว ก่อนที่จะเริ่มนำชื่อผู้ชายมาใช้ด้วยในปี ค.ศ 1979 โดยจะใช้วิธีตั้งชื่อเรียงตามลำดับตัวอักษร

แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการตั้งชื่ออย่างคุณ Laura Wattenberg จากเว็บไซต์ BabyNameWizard.com เชื่อว่าชื่อพายุมีผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้คนอย่างแน่นอน ดังที่รายงานชิ้นนี้ระบุไว้ เธอแนะนำว่าถ้าจะให้ดี ชื่อพายุนั้นควรจะตั้งให้น่ากลัวเข้าไว้ เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเกิดความผวา และเตรียมป้องกันภัยเอาไว้ก่อน เช่นชื่อของปีศาจหรือตัวโกงในภาพยนตร์ เช่น Lord Voldemort จากเรื่อง Harry Potter หรือ Dart Vader จาก Star Wars เป็นต้น

รายงานจาก WP และ USA Today / เรียบเรียงโดยทรงพจน์ สุภาผล
XS
SM
MD
LG