ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานระบุว่าโภชนาหารที่ได้รับในวัยเด็กเป็นปัจจัยที่ทรงความสำคัญอย่างหนึ่งในการลดภาวะยากจน


Hungry childern
Hungry childern

รายงานดัชนีเกี่ยวกับภาวะอดหยากประจำปีพุทธศักราช 2553 ซึ่งมีการนำออกเผยแพร่ก่อนถึงวันอาหารโลกนั้นเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของวัยเด็กช่วงต้นๆซึ่งเป็นช่วงสั้นๆว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างเหลือแสนในการต่อสู้กับความอดหยากหิวโหยและยังช่วยลดภาวะยากจนอีกด้วย

รายงาน 2010 Global Hunger Index ที่สถาบัน International Food Policy Research หรือ IFPRI นำออกเผยแพร่ในวันจันทร์ตั้งข้อสังเกตว่า ในระยะไม่กี่ปีมานี้ ผู้เชี่ยวชาญพากันลงความเห็นว่าเด็กที่ประสพภาวะพร่องโภชนาหารในช่วงตั้งแต่เกิดจนถึงวัยสองขวบนั้นร่างกายจะแคระแกร็น เจ็บป่วย และเสียชีวิตมากกว่าเด็กๆที่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี คุณ มารี รูเอล แห่ง IFPRI กล่าวว่าการป้องกันไม่ให้เด็กอดหยากจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเด็กเจริญเติบโต

คุณ มารี รูเอล กล่าวว่า เด็กเหล่านั้นน่าจะเรียนหนังสือเก่ง ไม่ทิ้งการเรียนไปกลางคัน และเมื่อถึงวัยหนุ่มสาว IFPRI สาธิตให้เห็นแล้วว่า เด็กที่ได้รับโภชนาหารดีกว่าจะได้งานที่มีเงินเดือนดีมากกว่าเด็กที่ประสพภาวะพร่องโภชนาหารถึง 46 เปอร์เซ็นต์

คุณ มารี รูเอล กล่าวด้วยว่า ผลิตภาพของคนรุ่นต่อไปของชาตินั้นขึ้นอยู่กับช่วงหนึ่งพันวันแรกของชีวิตเด็กนั่นเอง เธอกล่าวว่า ความเห็นโดยรวมของนักวิทยาศาสตร์อย่างเดียวแก้ปัญหานี้ไม่ได้ จะต้องมีนักการเมืองให้ความร่วมมือด้วย และจะต้องมีคนนำวิธีแก้ปัญหาไปปฎิบัติให้เป็นผลด้วย เธอกล่าวต่อไปว่า มีสัญญาณส่อว่า นักการเมืองและผู้นำนโยบายไปปฎิบัติกำลังให้ความสนใจเรื่องนี้ ผู้บริจาครายที่สำคัญๆและสหประชาชาติกำลังนำโครงการบรรเทาความอดหยากไปใช้กับสตรีมีครรภ์และเด็กๆ โดยมุ่งปรับปรุงด้านอาหารการกินให้ดีขึ้น หรือไม่ก็ให้อาหารเสริม ช่วยให้เข้าถึงการบริบาลก่อนคลอดได้สะดวกขึ้นและส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงบุตรด้วยนมของตนเองในระยะหกเดือนแรกนับตั้งแต่บุตรออกมาลืมตาดูโลก

คุณมารี รูเอล แห่ง IFPRI กล่าวว่า เมื่อราวๆสามสิบปีมาแล้ว ประเทศไทยสามารถลดภาวะพร่องโภชนาหารในหมู่เด็กๆลงได้ด้วยวิธีชักชวนคนจำนวนมากให้มาเป็นอาสาสมัครและสมัครใจเดินทางไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและโภชนาการตามเขตชนบท เธอกล่าวว่าประเทศไทยส่งเสริมให้มีการรับประทานอาหารหลากหลายและปลูกฝังนิสัยในการรับประทานที่ดีๆนั้นอย่างแข็งขัน ให้อาหารและอบรมให้ประชาชนรู้จักนำอาหารนั้นให้ใช้เป็นประโยชน์มากขึ้น ตลอดจนอบรมให้ประชาชนรู้วิธีเลี้ยงลูกของพวกเขาด้วย

คุณ มารี รูเอล กล่าวว่า ประเทศต่างๆอาจใช้วิธีการที่แตกต่างกันในด้านการลดภาวะพร่องโภชนาหารในหมู่เด็ก แต่การแก้ปัญหาอดหยากและภาวะยากจนจะไม่คืบหน้าจนกว่าประเทศเหล่านั้นจะเริ่มเพ่งความสนใจไปที่ช่วงหนึ่งพันวันแรกนับตั้งแต่เด็กลืมตาดูโลกนั่นแหละ

XS
SM
MD
LG