ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การระหว่างประเทศด้านการย้ายถิ่นฐานและสหประชาชาติลงนามร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์วึซึ่งมีเหยื่อหลายสิบล้านคนทั่วโลก


องค์การระหว่างประเทศด้านการย้ายถิ่นฐาน International Organization for Migration และสำนักงานด้ายาเสพติดและอาชญากรรม ของสหประชาชาติลงนามร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์วึซึ่งมีเหยื่อหลายสิบล้านคนทั่วโลก

องค์การระหว่างประเทศด้านการย้ายถิ่นฐาน International Organization for Migration (IOM) และสำนักงานด้ายาเสพติดและอาชญากรรม ของสหประชาชาติลงนามร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์วึซึ่งมีเหยื่อหลายสิบล้านคนทั่วโลก

IOM เปิดเผยว่าเหยื่อการค้ามนุษย์ทั่วโลกน่าจะมีประมาณ 12 ถึง 27 ล้านคน ขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินว่าธุรกิจค้ามนุษย์มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่าสามหมื่นสองพันล้านเหรียญต่อปี

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

องค์การระหว่างประเทศด้านการย้ายถิ่นฐาน International Organization for Migration (IOM) และสำนักงานด้ายาเสพติดและอาชญากรรม ของสหประชาชาติลงนามร่วมกันช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์วึซึ่งมีเหยื่อหลายสิบล้านคนทั่วโลก

IOM เปิดเผยว่าเหยื่อการค้ามนุษย์ทั่วโลกน่าจะมีประมาณ 12 ถึง 27 ล้านคน ขณะเดียวกันองค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินว่าธุรกิจค้ามนุษย์มีเงินหมุนเวียนอยู่ในระบบกว่าสามหมื่นสองพันล้านเหรียญต่อปี

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

XS
SM
MD
LG