ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้ปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย


รายงานเรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ชี้ปัญหาที่มีอยู่ในประเทศไทยว่าไทยเป็นทั้งแหล่งที่มา เป้าหมาย และเส้นทางผ่านของการค้ามนุษย์ โดยมีทั้งผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กที่ถูกบังคับใช้แรงงานและเพื่อการขายบริการทางเพศ ขณะนี้มีแรงงานต่างชาติอยู่ในประเทศไทยประมาณสองถึงสามล้านคน และส่วนใหญ่ของแรงงานเหล่านี้มาจากพม่าที่ทำงานอยู่ในภาคการประมง การผลิตสิ่งทอ โรงงานอุตสาหกรรม หรือเป็นแรงงานตามบ้าน และมีนับหมื่นคนที่ถูกบังคับหรือล่อลวงเข้าไปขายบริการทางเพศ แรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เนื่องจากขาดสถานะทางกฎหมาย ไร้การศึกษา ไม่เข้าใจกฎหมายของไทย และมีปัญหาด้านการสื่อสาร เป็นต้น

รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่าประเทศไทยถูกจัดอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List เป็นปี่ที่สี่ติดต่อกัน เพราะรัฐบาลไทยไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดการค้ามนุษย์ และไม่ได้แสดงถึงการเพิ่มความพยายามอย่างเพียงพอในการแก้ปัญหานี้เมื่อเทียบกับปีทีแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศได้รับการยกเว้นไม่ถูกลดระดับลงเป็นขั้นที่สาม หรือ Tier 3 เพราะรัฐบาลไทยได้เสนอแผนงาน ซึ่งหากมีการนำไปปฏิบัติก็จะนับว่าเข้าเกณฑ์สำหรับมาตรฐานขั้นต่ำในการกำจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศ
XS
SM
MD
LG