ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานเรื่องความก้าวหน้า ในการพยายามลดการติดเชื้อตามโรงพยาบาลในสหรัฐ


รายงานเรื่องความก้าวหน้า ในการพยายามลดการติดเชื้อตามโรงพยาบาลในสหรัฐ
รายงานเรื่องความก้าวหน้า ในการพยายามลดการติดเชื้อตามโรงพยาบาลในสหรัฐ

รายงานฉบับใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการอเมริกันระบุว่า มีความก้าวหน้าน้อยมากในการพยายามลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่รัฐบาลอเมริกันกล่าวว่า กฎหมายใหม่ในด้านการบริบาลสุขภาพจะช่วยทำให้สถานการณ์ดีขึ้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักราสา

XS
SM
MD
LG