ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักกอล์ฟในฮ่องกงมีเรือข้ามฟากใช้เครื่องยนต์ไฮบริดสำหรับเดินทางไปเล่นกอล์ฟกันแล้ว


Golf

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO บอกว่าอากาศในฮ่องกงปลอดภัยพอที่จะสูดหายใจได้เพียง 41 วันต่อปีเท่านั้น นอกจากรถยนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานในภาคใต้ของจีนแล้ว การขนส่งทางเรือยังก่อมลพิษทางอากาศให้ฮ่องกงมากเกือบ 10% ของปริมาณมลพิษทางอากาศที่วัดได้ แต่บริการเรือโดยสารข้ามฟาก ซึ่งให้บริการขนส่งนักกอล์ฟระหว่างเกาะฮ่องกงกับ Kau Sai Chau คุยอวดว่า จะไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมา เพราะใช้เรือเครื่องยนต์ไฮบริด ที่ช่วยประหยัดน้ำมันและลดค่าใช้จ่าย

ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO อากาศในฮ่องกงปลอดภัยพอที่จะสูดหายใจได้เพียง 41 วันต่อปีเท่านั้น

นอกจากจะกล่าวโทษรถยนต์ โรงไฟฟ้า และโรงงานในภาคใต้ของจีนแล้ว การขนส่งทางเรือยังก่อมลพิษทางอากาศให้ฮ่องกงมากเกือบ 10% ของปริมาณมลพิษทางอากาศที่วัดได้ อาจารย์ C.M. Wong ผู้เชี่ยวชาญการสาธารณสุขของมหาวิทยาลัยฮ่องกง ซึ่งศึกษาเรื่องคุณภาพอากาศมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี บอกว่า ฮ่องกงเป็นเมืองท่าสำคัญ และการขนส่งจราจรทางน้ำ ก่อมลพิษให้เป็นอย่างมาก

ผู้เชี่ยวชาญรายนี้อธิบายว่า การจราจรทางเรืออาศัยการเผาผลาญน้ำมันที่มีซัลเฟอร์สูง และ Sulfur dioxide ที่ออกมาจากการเผาผลาญนี้ เป็นตัวการสำคัญต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคปอด

อาจารย์ Wong และทีมงานประมาณว่า Sulfur dioxide ในอากาศ ประกอบด้วยโอโซน Nitrogen dioxide และฝุ่นละออง ทำให้ฮ่องกงต้องเสียค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลผู้คน และสูญเสียผลิตภาพเป็นมูลค่าราวๆสองพันสองร้อยล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี เฉพาะในปีนี้ มลพิษทางอากาศทำให้มีผู้เสียชีวิตก่อนกำหนดไปแล้ว 480 ราย

แต่เวลานี้มีบริการเรือโดยสารข้ามฟากแห่งหนึ่งในฮ่องกงที่คุยอวดว่า จะไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศออกมา

คุณ Gillian Leung เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสนามกอล์ฟที่เกาะ Kau Sai Chau บอกว่า เรือ Solar Golf ซึ่งให้บริการขนส่งนักกอล์ฟระหว่างเกาะฮ่องกงกับ Kau Sai Chau เป็นเรือไฮบริด ใช้เครื่องยนต์ไฟฟ้าที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ คู่ขนานกับเครื่องดีเซล จะช่วยประหยัดน้ำมันได้มากถึง 50% และลดค่าใช้จ่ายลงได้ราวๆ 320,000 ดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของบริการเรือข้ามฟากในขณะนี้

นอกจาก Solar Golf แล้ว ยังจะมีเรือแบบเดียวกันนี้อีกสามลำมาให้บริการนักกอล์ฟในเร็วๆนี้ด้วย และนอกจากเรือข้ามฟากไฮบริดแล้ว รถสำหรับนักกอล์ฟในสนามที่ Kau Sai Chau ทั้ง 205 คันเวลานี้ก็แปลงเป็นรถที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วด้วย

คุณ Gillian Leung ประชาสัมพันธ์ของสนามบอกว่า ทั้งเรือและรถกอล์ฟ จะช่วยลดการปล่อย Carbon dioxide ออกสู่บรรยากาศโลกได้มากถึง 1,280 ตันต่อปี หรือเท่ากับมีต้นไม้โตเต็มที่ 188,000 ต้น มาช่วยซึมซับมลพิษทางอากาศให้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG