ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าชุดตรวจเชื้อเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านได้รับความนิยมและมีความแม่นยำเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์


นักวิทยาศาสตร์ในแคนาดาพบว่าชุดตรวจหาเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเองมีความถูกต้องสูงและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้ใช้แต่ก็ได้เตือนว่ายังไม่มีข้อมูลชัดเจนที่ยืนยันได้ว่าการตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตัวเองจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์

การตรวจหาเชื้อเอชไอวีที่เป็นต้นเหตุของโรคเอดส์มักจะดำเนินการในที่สำนักงานของแพทย์หรือในคลีนิคโดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ แต่มีหลายประเทศที่ได้อนุมัติให้ประชาชนตรวจหาเชื้อเอดส์ที่บ้านโดยใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตัวเองและยังมีอีกหลายประเทศที่กำลังพิจารณาอนุมัติให้ใช้ชุดตรวจเอดส์ด้วยตนเอง ประเทศเหล่านี้ได้แก่ สหรัฐ สิงคโปร์ เคนยา และ มาลาวี

ด็อกเตอร์นิติกา แพ้นท์ ไพน์ ผู้เชี่ยวชาญแห่งมหาวิทยาลัย McGill University ในเมือง Montreal แคนาดา ได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากผลการศึกษายี่สิบเอ็ดชิ้นที่จัดทำมาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง และพบว่าชุดตรวจหาเอดส์ด้วยตนเองได้รับการยอมรับในวงกว้าง

ด็อกเตอร์นิติกา แพ้นท์ ไพน์ นักวิจัยกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าคนต้องการใช้ชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเอง พวกเขายอมรับวิธีการตรวจแบบนี้

การตรวจหาเชื้อเอดส์ในสถานบริการทางการแพทย์มีข้อด้อยหลายอย่าง อาทิ อาจจะใช้เวลานานกว่า เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าและอาจเสี่ยงที่จะถูกครหาและถูกสังคมรังเกียจ

การตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านอาจจะมีความเป็นส่วนตัวสูงกว่าแต่ก็มีข้อด้อยหลายอย่างเช่นกัน ชุดตรวจเอดส์ด้วยตนเองทำขึ้นให้ใช้งานง่าย แต่ผู้ใช้ต้องเก็บตัวอย่างน้ำลายหรือเลือดด้วยตนเองโดยปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้ ด็อกเตอร์แพ้นท์ ไพน์ กล่าวว่าผลการตรวจที่ได้จะถุกต้องแม่นยำแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อแนะนำการใช้อย่างถูกต้องหรือไม่้ ซึ่งบางครั้งขั้นตอนนี้อาจเป็นปัญหา

ด็อกเตอร์แพ้นท์ ไพน์ กล่าวว่า จะเป็นประโยชน์มากหากมีการอ่านคำแนะนำการใช้ล่วงหน้าหรือมีการปรับให้ข้อแนะนำการใช้ง่ายต่อการเข้าใจและปฏิบัติตามเนื่องจากผู้ใช้มีระดับการศึกษาและการรู้หนังสือที่แตกต่างกัน

โดยทั่วไป ชุดตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองมีความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะหากการตรวจดำเนินการตามการกำกับของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ชุดตรวจหาเอดส์ด้วยตนเองจะตรวจหาแอนติบอดี้หรือภูมิต้านทานที่ร่างกายสร้างขึ้นมาต่อต้านเชื้อเอชไอวี ไม่ได้ตรวจหาเชื้อไวรัสเอชไอวีแต่อย่างใด แต่เนื่องจากภูมิต้านทานร่างกายเหล่านี้มักจะไม่ปรากฏทันทีหลังการติดเชื้อ แต่จะสร้างขึ้นหลังจากติดเชื้อไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง การตรวจหาเชื้ออาจจะได้ผลเป็นลบ

ด็อกเตอร์แพ้นท์ ไพน์ กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าหากผู้ใช้ตรวจหาเชื้อเอดส์ด้วยตนเองเมื่อสามเดือนหลังจากได้รับเชื้อเอชไอวี โอกาสที่ผลการตรวจจะออกมาเป็นบวกจะสูง และเมื่อผลการตรวจเป็นบวกก็แสดงว่าติดเชื้อ ชุดตรวจเลือดด้วยตนเองเชื่อถือได้และแม่นยำเกือยร้อยเปอร์เซ็นต์

จากการศึกษาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดชิ้นที่ประมวลโดยด็อกเตอร์แพ้นท์ ไพน์ มีการศึกษาเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นที่สำรวจดูว่าคนที่ตรวจพบว่าตนเองติดเชื้อเอดส์ ไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำปรึกษาหรือไม่ และในการศึกษาชิ้นนี้ พบว่า ผู้ติดเชื้อเก้าสิบเปอร์เซ็นท์ไปปรึกษาแพทย์ แต่นักวิจัยกล่าวว่ายังขาดข้อมูลที่สามารถยืนยันได้ว่าการตรวจเอดส์ด้วยตนเองที่บ้านมีผลช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์หรือไม่

ด็อกเตอร์แพ้นท์ ไพน์ กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าววีโอเอว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มีจำกัดมากจนเเทบจะไม่มีเลย และคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องศึกษากันต่อไป
XS
SM
MD
LG