ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทีมวิจัยอาศัยผลการใช้ยาต้านเอดส์ คิดสูตรค้อคเทลยาได้มากกว่า 800 สูตร หวังว่าจะรักษาผู้เป็นเอดส์ได้มากขึ้นและลดการดื้อยาได้ด้วย


การใช้ยาต้านเอดส์หลายขนานรวมกัน หรือ ค้อคเทลยา เพื่อบำบัดอาการโรคเอดส์นั้น แพทย์จะต้องเปลี่ยนส่วนสัดของยาแต่ละขนานเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อไวรัสดื้อยาได้ ยังไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีพอที่จะอธิบายให้ได้ว่า ทำไมสูตรค้อคเทลยาบางสูตรจึงทำงานได้ผลดีกว่าสูตรอื่นๆ ซึ่งเป็นความมุ่งหมายของทีมวิจัยในการสร้างสูตรค้อคเทลยาขึ้นมาที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ได้

การใช้ยาต้านเอดส์หลายขนานรวมกัน หรือ ค้อคเทลยา เพื่อบำบัดอาการโรคเอดส์นั้น เรียกว่า HAART ย่อมาจาก Highly Active Antiretroviral Therapy และแพทย์จะเปลี่ยนส่วนสัดของยาแต่ละขนานเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อไวรัสดื้อยาได้


ศจ. นายแพทย์ Robert Siliciano ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Johns Hopkins เป็นนักวิจัยอาวุโส และเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคติดเชื้อ นักวิจัยผู้นี้บอกว่า ยังไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎีพอที่จะอธิบายให้ได้ว่า ทำไมสูตรค้อคเทลยาบางสูตรจึงทำงานได้ผลดีกว่าสูตรอื่นๆ

นายแพทย์นักวิจัยผู้นี้ บอกว่าในเมื่อเรารู้ว่า เชื้อไวรัสขยายตัวออกไปได้อย่างไร อย่างน้อยเราก็น่าจะพยากรณ์ผลของการบำบัดรักษาได้บ้าง โดยเฉพาะในส่วนที่ว่า ยาต้านเอดส์นี้ จำกัดการขยายตัวของไวรัสได้อย่างไร

นักวิจัยอาศัยการวิเคราะห์ผลของการใช้ยาแต่ละขนานและการใช้ยาหลายขนานรวมกันในช่วงเวลาห้าปี และสร้างสูตรคำนวณขึ้นมา

ทีมงานวิจัยชุดนี้ระบุยาต้านเอดส์ที่ใช้ไว้ 19 ชนิด และใช้สูตรที่ได้มาช่วยคำนวณ สร้างสูตรค้อคเทลยาต้านเอดส์ขึ้นมากกว่า 800 สูตร แม้ยังจะต้องวิจัยสูตรค้อคเทลยากันต่อไปก่อน นายแพทย์ Robert Siliciano มองเห็นประโยชน์ของการใช้สูตรเหล่านี้สองทางด้วยกัน

นักวิจัยผู้นี้บอกว่า เวลานี้ การบำบัดรักษาโรคเอดส์ยังมีความสลับซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก เพราะฉะนั้น ถ้าทำความเข้าใจจริงๆได้ว่า ยาแต่ละขนานและยาที่ใช้ร่วมกันทำงานอย่างไร ก็อาจช่วยให้คิดหาวิธีบำบัดรักษาที่ง่ายและได้ผลมากที่สุดขึ้น เพื่อที่จำนวนผู้ป่วยเป็นเอดส์จะได้รับการบำบัดรักษามากขึ้นได้

ประโยชน์อีกด้านหนึ่ง คือสูตรที่ได้มานี้ อาจช่วยป้องกันการดื้อยาได้ด้วย ปัญหาการดื้อยาเกิดขึ้นเมื่อมียาไม่พอ หรือรับประทานยาไม่ถูกต้องตามกำหนด

นายแพทย์ Robert Siliciano เชื่อว่าสูตรการคำนวณที่ใช้ในการวิเคราะห์จะช่วยให้หาทางแก้ปัญหาการดื้อยาได้ในที่สุด

XS
SM
MD
LG