ลิ้งค์เชื่อมต่อ

UNCTAD ชี้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้


UNCTAD ชี้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลงในปีนี้

รายงานจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ UNCTAD เรื่อง “โอกาสและภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี ค.ศ 2011” ระบุว่า อัตราการว่างงานระดับสูงและการเลิกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วเกินไป คือปัจจัยที่ทำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงในปีนี้

รายงานจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรือ UNCTAD เรื่อง “โอกาสและภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี ค.ศ 2011” คาดทำนายว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเติบโตในระดับ 3-3.5๔ ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำเกินไปสำหรับการฟื้นฟูภาวะว่างงานทั่วโลก

นาย Alfredo Calcagno นักเศรษฐศาสตร์ของ UNCTAD กล่าวว่าประเทศพัฒนาแล้วจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยเพียง 2% ซึ่งเป็นเพราะอัตราการว่างงานสูง ค่าจ้างแรงงานแท้จริงอยู่ในระดับต่ำ และรัฐบาลประเทศเหล่านั้นเลิกใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วเกินไป และว่าตำแหน่งงานที่หดหายไปต้องใช้เวลาหลายปีในการฟื้นฟู

รายงานของ UNCTAD ชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตต่ำกว่า 3% ในปีนี้ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับฉุดดึงภาวะว่างงาน และต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก 4 ปีในการฟื้นตัว ทางด้านนาย Heiner Flassbeck ผอ.ฝ่ายกลยุทธ์การพัฒนาของ UNCTAD ชี้ว่าไม่เพียงแต่สหรัฐเท่านั้น แต่ยุโรปและญี่ปุ่นก็จะมีอัตราการเติบโตที่ไม่สู้ดีนัก เพราะยังไม่สามารถฟื้นจากวิกฤตการณ์เศรษฐกิจได้เต็มที่ และการหยุดใช้มาตรกระตุ้นเศรษฐกิจอาจส่งผลร้ายต่อการฟื้นตัวในปีนี้ คำถามสำคัญก็คือหากเศรษฐกิจกลับสู่ภาวะถดถอยอีกครั้ง จะมีมาตรการอะไรมาใช้รับมือ

คุณ Flassbeck บอกว่าแสงสว่างที่พอเห็นได้ตอนนี้อยู่ในเอเชีย คือเศรษฐกิจจีนและอินเดีย แต่แสงที่เห็นนั้นกำลังริบหรี่ลง จึงมิอาจฉุดดึงเศรษฐกิจโลกทั้งหมดให้ฟื้นตัวและก้าวเดินไปได้อย่างมั่นคง

รายงานเรื่อง “โอกาสและภาพรวมเศรษฐกิจโลกปี ค.ศ 2011” ยังคาดการณ์ด้วยว่า เศรษฐกิจอเมริกาใต้ปีนี้จะเติบโตแข็งแกร่งที่ระดับเฉลี่ย 4% เช่นเดียวกับเศรษฐกิจอาฟริกาที่น่าจะเติบโตราว 5%

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG