ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เด็กๆ และวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินและอยู่ในข่ายอ้วนท้วนมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่


เด็กๆ และวัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินและอยู่ในข่ายอ้วนท้วนมีความเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักเกินหรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรคอ้วนกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว ล่าสุดมีผลงานวิจัยยืนยันว่าเด็กที่มีน้ำหนักเกินและอ้วนเกินไปมีแนวโน้มที่จะเติบโตกลายเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนพุงพลุ้ยและส่งผลเสียต่อสุขภาพรวมทั้งความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ นอกจากนี้ผลวิจัยล่าสุดยังวัยรุ่นเพศหญิงมีโอกาสเป็นโรคอ้วนรุนแรงมากกว่าเพศชายเมื่อมีอายุมากขึ้นอีกด้วย

Lauren Paynter วัยรุ่นชาวอเมริกันที่เคยถูกล้อในเรื่องน้ำหนักตัวมาตั้งแต่เด็กๆ เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอมักจะถูกขนานนามและตั้งชื่อล้อเลียนเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของเธอ แต่ตอนนี้เธอหันมาออกกำลังกายมากขึ้น และเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานจนลดน้ำหนักไปได้แล้วกว่า 7 กิโลกรัม

Lauren ยืนยันว่าแม้จะไม่ใช่เรื่องยากที่จะลดน้ำหนักแต่เธอก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากที่จะลดความอ้วน จนกลายเป็นเด็กที่เคยอ้วนเพียงไม่กี่คนที่กลับมามีน้ำหนักเป็นปกติได้

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย นอร์ท แคโรไลน่า วิทยาเขต Chapel Hill ใช้เวลา 13 ปีศึกษาเด็กและเยาวชนกว่า 8 พันคน อายุระหว่าง 12-21 ปี โดยศึกษาทั้งคนที่มีน้ำหนักปกติ น้ำหนักเกิน และถึงในระดับที่เรียกว่าอ้วน

Penny Gordon - Larsen นักวิจัยร่วมในโครงการนี้ พบว่าสำหรับเด็กที่มีน้ำหนักปกติมีเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่จะเติบโตไปมีปัญหาโรคอ้วนอย่างรุนแรง ขณะที่เด็กและวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่มีน้ำหนักเกินอยู่แล้วมีโอกาสที่จะประสบปัญหาเรื่องนี้ต่อไปเมื่อมีอายุมากขึ้น

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ท แคโรไลน่า บอกว่า มีโอกาสกว่าร้อยละ 75 ที่คนซึ่งมีน้ำหนักเกินมาตั้งแต่เด็กจะเติบโตไปมีปัญหาโรคอ้วนรุนแรงในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น

เช่นเดียวกับ Natalie The นักวิจัยอีกท่านหนึ่งในโครงการเดียวกัน บอกว่า พบความเกี่ยวข้องในเรื่องเพศเกี่ยวกับความอ้วนของวัยรุ่นเมื่อมีอายุย่างเข้าสู่ในวัยผู้ใหญ่ โดยระบุว่าผู้หญิงวัยรุ่นที่อ้วนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงมากกว่าผู้ชาย

คุณนาตาลี บอกว่า เกือบร้อยละ 37 ของผู้ชายวัยรุ่นที่อ้วนท้วนอยู่แล้วมีโอกาสที่จะเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงเมื่อมีอายุมากขึ้น ขณะที่คุณผู้หญิงวัยรุ่นที่อยู่ในข่ายอ้วนมีโอกาสถึงเกือบร้อยละ 50 ที่จะเป็นโรคอ้วนแบบรุนแรงในอนาคต

ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา มีจำนวนเด็กอเมริกันที่น้ำหนักมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าและจำนวนกลุ่มวัยรุ่นที่ทมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ก็เพิ่ทมากถึงสามเท่า แต่ไม่ใช่เฉพาะในอเมริกาเท่านั้นที่ประสบปัญหาเรื่องนี้ เพราะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกพบว่าเด็กๆที่เป็นโรคอ้วนกำลังเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแม้กระทั่งในประเทศที่พัฒนาแล้วก็เช่นกัน

รายงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ในนิตยสารสมาคมการแพทย์อเมริกัน หรือ Journal of the American Medical Association

XS
SM
MD
LG