ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนในนครซานฟรานซิสโกรณรงค์ต่อต้านโรคตับอักเสบชนิดบี


เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้นำชุมชนในนครซานฟรานซิสโกรณรงค์ต่อต้านโรคตับอักเสบชนิดบี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในนครซานฟรานซิสโก และบรรดาผู้นำของชุมชนชาวเอเชียรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อกำจัดโรคตับอักเสบชนิดบีให้หมดไป

คุณเกร็ก แซง ชายวัยสี่สิบหกปีกำลังฟื้นตัวหลังจากแพทย์ผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไปจากตับของเขาเมื่อเร็วๆนี้ อันเป็นผลจากการที่เขาติดเชื้อไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีมาเป็นเวลานาน

ศัลยแพทย์ แซมมวล โส ผู้อำนวยการของศูนย์ตับแห่งเอเชียที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นผู้ทำผ่าตัดให้ คุณเกร็ก แซง

ศัลยแพทย์ แซมมวล โส กล่าวว่า โรคตับอักเสบชนิดบีเป็นเสมือนฆาตกรเงียบเพราะคนส่วนมากที่ติดเชื้อไวรัสโรคดังกล่าวเรื้อรังอาจไม่รู้ว่าตนติดเชื้อ ตามข้อเท็จจริง ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวทุกสองในสามคนไม่ทราบเสียด้วยซ้ำไปว่าตนติดเชื้อไวรัสเพราะตามปรกติพวกเขารู้สึกแข็งแรงดี

เชื้อไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีนั้นพบอยู่ในเลือดและของเหลวในร่างกายของมนุษย์เรา คนจำนวนมากที่ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวอาจไม่เคยเจ็บป่วยเลย แต่ในบั้นปลาย ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีร้อยละ 25 จะเกิดอาการตับพิการอย่างรุนแรงหรือไม่ก็เป็นมะเร็ง เชื้อไวรัสที่ว่านี้ติดกันได้ทางการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย หรือจากการใช้เข็มฉีดที่ไม่ปลอดเชื้อ แต่ทว่าคนส่วนมากที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคตับอักเสบนั้นติดเชื้อจากมารดาตั้งแต่ตอนมารดาเขาคลอดออกมา

มูลนิธิตับแห่งอเมริกากล่าวว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียทุกหนึ่งในสิบคนติดเชื้อไวรัสดังกล่าว และโรคตับอักเสบชนิดบีมีแนวโน้มว่าจะเป็นกับชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียมากกว่าคนอเมริกันเชื้อสายอื่นๆหนึ่งร้อยเท่า ที่นครซานฟรานซิสโกนั้นประชากรร้อยละ 33เป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากคนเอเชีย

การรณรงค์ให้ปลอดจากโรคตับอักเสบชนิดบีของนคร ซาน ฟรานซิสโกนั้นมีการให้ให้บริการตรวจ ฉีดยาและการบำบัดรักษาให้ฟรี โรคตับอักเสบชนิดบียังไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้ แต่ยาต่อต้านไวรัสสามารถป้องกันมิให้เชื้อไวรัสลุกลาม ผู้ที่ติดเชื้อจะต้องได้รับการตรวจทางอัลตร้าซาวนด์และการตรวจเลือดประจำปีเพื่อตรวจหามะเร็งตับระยะต้นๆ

ส่วนทารกที่เกิดใหม่จำต้องได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันแรกที่ลืมตาขึ้นมาดูโลกเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีจากมารดา และทารกจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอีกสองครั้งภายในหกเดือนแรกเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่

การรณรงค์อีกส่วนหนึ่งก็คือการปลุกเร้าประชาชนให้ตระหนักเกี่ยวกับโรคที่ว่านี้ อย่างไรก็ดี ศัลยแพทย์ แซมมวล โส ผู้อำนวยการของศูนย์ตับแห่งเอเชียที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกล่าวว่า คนเอาใจใส่โรคอื่นๆมากกว่า ซึ่งหมายความว่าจะได้รับเงินสำหรับการกำจัดมากกว่า และว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโรคตับอักเสบชนิดบีในโลกนั้นมีจำนวนมากกว่าผู้ที่ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีถึงสิบเท่า

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG