ลิ้งค์เชื่อมต่อ

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนโลกอย่างร้ายแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว


Diabetes
Diabetes

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า โรคเบาหวานเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนโลกอย่างร้ายแรงมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ทว่าโรคเบาหวานที่พบเห็นกันโดยทั่วไปได้แก่โรคเบาหวานประเภทที่2(Diabetes Type II)นั้น เราสามารถใช้วิธีรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะและการออกกำลังกายให้มากขึ้นมาควบคุมได้ ผลของการศึกษาวิจัยเมื่อเร็วๆนี้แสดงว่า การออกกำลังกายแบบ aerobic เช่นการเดินออกกำลัง ซึ่งทำให้ห้วใจเต้นแรง ควบกับการยกน้ำหนักทำให้ปริมาณน้ำตาลในเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 นั้นลดลง

มูลนิธิโรคเบาหวานระหว่างประเทศ (International Diabetes Foundation) ระบุว่า ประชาชนในโลกราวสองร้อยแปดสิบห้าล้านคนเป็นโรคเบาหวาน และที่อินเดียกับจีนมีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานมากที่สุด องค์การอนามัยโลกรายงานว่า ผู้เป็นโรคเบาหวานร้อยละ 90 เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 การที่น้ำหนักตัวมากเกินพิกัดและการไม่ชอบออกกำลังกายทำให้อาการของโรคเบาหวานยิ่งกำเริบมากขึ้น

คุณเปรสตัน สวอนสัน (Preston Swanson) ผู้เป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ก็เหมือนๆกับผู้ที่เป็นโรคนี้อีกมากมายที่กำลังจะประสบความยุ่งยากจนกระทั่งเขามาอาสาสมัครร่วมในการศึกษาวิจัยของนายแพทย์ ธิโมธี เชิร์ช (Timothy Church) แห่งศูนย์การวิจัยชีวเวช เพนนิงตัน (Pennington Biomedical Research Center) ที่มหาวิทยาลัย Louisiana State และคณะนักวิจัยผู้ศึกษาวิจัยในหมู่ผู้ที่แพทย์ตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 จำนวนสองร้อยหกสิบกว่าคน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุห้าสิบปีขึ้นไป ผู้ป่วยเหล่านี้แทบไม่ได้ออกกำลังกายหรือไม่เคยทำเช่นนั้นเลยและตอนตรวจน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเหล่านั้นพบว่ามีระดับสูงกว่าปกติ

นายแพทย์ ธิโมธี เชิร์ช นักวิจัยของศูนย์แห่งนั้นกล่าวว่า การศึกษาวิจัยที่เคยทำๆกันมาส่วนมากมุ่งพิจารณาว่า การออกกำลังกายแบบ aerobic อย่างเดียว ซึ่งเป็นการออกกำลังให้หัวใจเต้นแรง อย่างเช่นการขี่จักรยานหรือการเดินนั้นมีผลกระทบต่อโรคเบาหวานอย่างไร?

นายแพทย์ ธิโมธี เชิร์ช และคณะนักวิจัยแบ่งอาสาสมัครออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้เดินออกกำลัง อีกกลุ่มหนึ่งให้ออกกำลังกายด้วยวิธียกน้ำหนัด ส่วนอีกกลุ่มนั้นให้ออกกำลังแบบ aerobic และใช้วิธียกน้ำหนักควบกันไปด้วย คุณหมอกล่าวว่า การยกน้ำหนักทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นมาหน่อยและการเดินออกกำลังกายช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดดีขึ้นมานิดหนึ่ง แต่การออกกำลังทั้งสองแบบควบกันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเหลือเกิน คุณหมอกล่าวด้วยว่า ไขมันในตัวผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานที่ออกกำลังโดยใช้ทั้งสองวิธีควบกันหายไปเกือบหมดคือหายไปราวสองกิโลกรัมครึ่ง คุณหมอกล่าวด้วยว่ากล้ามเนื้อเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้เป็นโรคเบาหวาน และว่า กล้ามเนื้อกระดูกสำคัญต่อสุขภาพของคนเรามากเหลือเกิน และเรื่องนั้นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้เป็นโรคเบาหวาน และการออกกำลังแบบ aerobic มีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อกระดูกผ่านทางกลไกชุดหนึ่งและการยกน้ำหนักมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อกระดูกผ่านทางกลไกที่แตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงอีกชุดหนึ่ง ดังนั้นเมื่อเราใช้การออกกำลังแบบ aerobic ควบกับการยกน้ำหนักก็เท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสให้ได้รับประโยชน์สองทาง

ยังมีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งกล่าวคือ ระหว่างการวิจัยศึกษานานเก้าเดือนนั้น กลุ่มที่ออกกำลังกายแบบ aerobic ควบกับการยกน้ำหนักสามารถลดปริมาณยาที่พวกเขารับประทานอยู่ได้ด้วย

คุณเปรสตัน สวอนสันกล่าวว่า การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 140 นาทีทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

ผลการศึกษาวิจัยข้างต้นลงพิมพ์อยู่ในวารสาร แพทยสมาคมแห่งอเมริกา (Journal of the American Medical Association)

XS
SM
MD
LG