ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยปรับปรุงความรู้ด้านสาธารณสุข


การประชุม mHealth Summit คราวนี้เป็นการประชุมประจำปีที่สี่ เป็นการประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน จากส่วนราชการ จากองค์การพัฒนาเอกชน และจากอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยี ผู้จัดการประชุมเรียกการประชุมนี้ว่า mHealth ecosystem

คุณเเพ็ทรีเชีย มิคเคิ่ล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารแห่ง mHealth Alliance ที่มุ่งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์แบบเคลื่อนที่ในการแก้ปัญหาสำคัญที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้ผู้หญิงรู้ว่าต้องดูแลสุขภาพอย่างไรในขณะตั้งครรภ์และเมื่อไหร่ควรไปพบแพทย์ ตลอดจนควรดูแลทารกแรกเกิดอย่างไร

เธอกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าทั่วโลกมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือหกพันล้านคนจากจำนวนประชากรทั้งหมดเจ็ดพันล้าน

และตลาดมือถือเติบโตรวดเร็วมากที่สุดในประเทศกำลังพัฒนา บางประเทศในทวีปอาฟริกา อัตราการเพิ่มของจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นมากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ มีการใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือในการสื่อสารข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแม่และเด็กให้แก่ผู้ใช้บริการ

คุณมิคเคิ่ล ผู้อำนวยการบริหารแห่ง mHealth Alliance กล่าวว่าเเรกเริ่ม เทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใ้ช้ในงานสาธารณสุขที่เกี่ยวช้องกับเอชไอวีและเอดส์ มาในภายหลังได้ขยายออกไปครอบคลุมถึงโรคมาลาเรียและวัณโรคโดยเน้นการปรับปรุงระบบสาธารณสุขให้เข้มแข็งขึ้น

ด้านคุณเคริสเต็น เก็กแนร์ ผู้อำนวยการใหญ่แห่งหน่วยงาน Mobile Alliance for Maternal Action หรือเรียกย่อๆว่า MAMA

กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าโครงการ MAMA จัดส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือเพื่อใ้ห้การศึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กแก่ผู้หญิงทั่วโลก

เธอบอกว่าข้อความโทรศัพท์มือถือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การดูแลลูกในช่วงขวบปีแรก ข้อความเกี่ยวกับสุขภาพเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพระดับสูงจากทั่วโลก ทางโครงการยังให้ข้อมูลคำแนะนำเพื่อช่วยประเทศต่างๆนำข้อความมือถือจากทางโครงการไปปรับให้เข้ากับความต้องการและภาษาท้องถิ่นของตน

คุณแพ็ทริเชีย มิคเคิล ผู้อำนวยฝ่ายบริหารแห่ง mHealth Alliance กล่าวว่าข้อความสุขภาพทางมือถือที่โครงการใช้อาจจะเป็นข้อความตัวหนังสือหรืออาจเป็นข้อความเสียง

เธอยกตัวอย่างว่าหากผู้หญิงชาวบังคลาเทศคนหนึ่งที่กำลังตั้งท้องลงทะเบียนเข้าไปในระบบขอรับข้อความทางมือถือ ระบบจะจัดส่งข้อความที่ตรงกับอายุครรภ์ของผู้หญิงคนนี้ไปให้เพื่อจะได้เข้าใจว่าต้องปฏิบัติตนอย่างไรในแต่ละช่วงของการตั้งครรภ์ ตลอดจนให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาและการป้องกันโรคด้วยการฉีดวัคซีน

แต่การบริการข้อความโทรศัพท์มือถือทางสุขภาพเป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการนี้ คุณมิคเคิลกล่าวว่างานสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ทำคือส่งเสริมให้รัฐบาลพัฒนายุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายและมาตราฐานของตนขึ้นมาให้การทำงานในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระตุ้นให้ทั้งผู้ออกโยบายและผู้บริจาคเงินพิจารณาอย่างเป็นระบบถึงการลงทุนลงแรงที่เหมาะสมกับงานพัฒนาที่ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่

XS
SM
MD
LG