ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยกล่าวว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินควรทำให้เศรษฐกิจสหรัฐประสบการสูญเสียมากกว่า 2 แสนล้านดอลล่าร์ต่อปี


นักวิจัยกล่าวว่า การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมากเกินควร ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐประสบการสูญเสียมากกว่าสองแสนล้านดอลล่าร์ต่อปี

นักวิจัยวิเคราะห์ตัวเลขของปี ค.ศ. 2006 และระบุว่า การสูญเสียทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเกินควรในปีนั้น สูงราวๆ สองแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยล้านดอลล่าร์ หรือประมาณ 700 ดอลล่าร์ต่อคน

นักวิจัย Robert Brewer ผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับนี้ และยังเป็นนักระบาดวิทยาของ Center for Disease Control and Prevention ของสหรัฐด้วย เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ว่านี้

เขาอธิบายว่า ที่มีการสูญเสียสูงมาก ก็เพราะรวมค่าใช้จ่าย เช่น การบำรุงรักษาสุขภาพ การใช้จ่ายของรัฐบาลในการดำเนินคดีสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเกินควร และการสูญเสียทรัพย์สินที่สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุในท้องถนน

แต่นักวิจัยผู้นี้บอกว่า การสูญเสียที่มีมูลค่าสูงกว่าการใช้จ่ายใดๆ คือการสูญเสียผลิตภาพ และว่า คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเกินควร มักจะเป็นผู้มีรายได้น้อย ขาดงานบ่อย และเมื่อไปทำงานก็ไม่มีผลิตภาพเท่าที่ควร

นักวิจัยของ Center for Disease Control and Prevention กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีคนเป็นจำนวนมากที่เสียชีวิตที่สืบเนื่องกับการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลเกินควร โดยที่ยังมีอายุไม่มากนัก ซึ่งนับเป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เมื่อคำนึงถึงว่าช่วงเวลาอีกหลายสิบปีที่ระบบเศรษฐกิจน่าจะได้ประโยชน์จากความสามารถในการผลิตของคนเหล่านี้

นักวิจัย Robert Brewer ให้ความเห็นไว้ด้วยว่า หลายต่อหลายประเทศน่าจะประสบปัญหาการสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย เพียงแต่มูลค่าที่คิดออกมาเป็นตัวเงินอาจจะแตกต่างกันออกไป

ผู้ที่สนใจเข้าไปอ่านบทความนี้ได้ในวารสาร American Journal of Preventive Medicine
XS
SM
MD
LG