ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand เรื่องโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ตอนที่ 2)


สัมภาษณ์คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand เรื่องโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (ตอนที่ 2)

โครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คัดเลือกนักบริหารจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศมาเข้าร่วมโครงการ 160 คน

คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท SCG หรือเครือซีเมนต์ไทย ซึ่งเป็นผู้หนึ่งที่เพิ่งเสร็จสิ้นการอบรมโครงการนี้ อธิบายถึงบทเรียนที่ได้รับจากโครงการนี้ ตลอดจน ประเด็นปัญหา จากการเรียนเป็นกลุ่ม โดยที่ทั้งต้องเรียนและต้องพำนักอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆ ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงด้วยกันจากแทบทุกทวีปในโลกตลอดหลักสูตร

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG