ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand เรื่องโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด


สัมภาษณ์คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand เรื่องโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
สัมภาษณ์คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand เรื่องโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

คุณอนุกูล คงฤทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท Aisin Takaoka Thailand ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของบริษัท SCG หรือเครือซีเมนต์ไทย เพิ่งเสร็จสิ้นการอบรม โครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายถึงโครงการอบรมนักบริหารระดับสูงนี้ ตลอดจน จุดมุ่งหมายของโครงการอบรมนักบริหารระดับสูง ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG