ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Gallup Poll พบว่าผู้มีความสุขที่สุดในอเมริกามักมีเชื้อสายเอเซียและอยู่ในรัฐฮาวาย


Gallup Poll พบว่าผู้มีความสุขที่สุดในอเมริกามักมีเชื้อสายเอเซียและอยู่ในรัฐฮาวาย

ผลการสำรวจของ Gallup Poll พบว่าคนที่มีความสุขที่สุดในอเมริกานั้นมักจะเป็นคนสูง มีเชื้อสายเอเซีย เป็นเจ้าของธุรกิจ มีรายได้อย่างน้อยปีละ 120,000$ นับถือศาสนายิว อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป แต่งงานและมีบุตรแล้ว รวมทั้งอยู่ในรัฐฮาวาย ซึ่งหนังสือพิมพ์ New York Times ได้อาศัยผลการสำรวจนี้ออกไปค้นหาในรัฐฮาวายและได้พบคนตามลักษณะดังกล่าวจริงๆ ชื่อนาย Alvin Wong ที่อยู่ในนครฮอโนลูลูของรัฐฮาวาย โดยคุณ Alvin Wong ซึ่งมีเชื่อสายเอเซียบอกว่าปรัชญาการดำรงชีวิตของชาวเอเซียและศาสนาพุทธที่เน้นเรื่องการมองเข้าไปข้างในตัวและหาความสุขจากข้างในมีส่วนช่วยได้มากในเรื่องความสุข แต่เขาบอกว่าการมีชีวิตอย่างมีความสุขนั้นเป็นอะไรที่มากกว่าการอยู่ในที่ๆอากาศดีอย่างเช่นฮาวาย ถึงแม้รัฐฮาวายจะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในแง่ของการมีผู้คนหลายเชื้อชาติหลายหลากภาษาและชาติพันธ์ เพราะเรื่องนี้ช่วยในการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตและปรับตัวในสังคม

คุณ Alvin Wong บอกด้วยว่าการถูกระบุว่าเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในอเมริกานั้นเป็นเหมือนภาระความรับผิดชอบ เพราะเขาคงต้องทำตัวให้มีความสุขตลอดเวลาและคงจะโกรธใครในเรื่องเล็กน้อยง่ายๆไม่ได้ คุณ Alvin Wong เสริมด้วยว่าภรรยาของตนซึ่งเป็นชาวยิวนั้น มีส่วนช่วยให้มีความสุขด้วยเพราะทำให้ตนมองโลกในแง่ดีมีความหวังเมื่อตื่นขึ้นมาในแต่ละวัน

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG