ลิ้งค์เชื่อมต่อ

งานวิจัยช่วยยืนยัน... สีเขียวชอุ่มของต้นไม้ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนและสุขภาพจิตดี


สีเขียวช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลง 34% และ 13% จากโรคมะเร็ง

please wait

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00
Direct link

นักวิจัยของคณะสาธารณสุขศาสตร์ T.H. Chan ที่มหาวิทยาลัย Harvard และโรงพยาบาล Brigham and Women’s Hospital พบว่าผู้หญิงที่อยู่ในที่พักอาศัยหรือบริเวณที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าเขียวชอุ่ม มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวชอุ่มน้อยกว่า

การศึกษาชิ้นนี้ใช้เวลานาน 8 ปี และตรวจดูข้อมูลของผู้หญิง 108,630 คน ที่ร่วมโครงการศึกษาสุขภาพที่เรียกว่า Nurse’s Health Study ในช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 2000-2008

นักวิจัยพบว่า อัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงที่อยู่ในที่พักอาศัยหรือบริเวณที่เขียวชอุ่มมากที่สุด ต่ำกว่าผู้หญิงที่อยู่ในบริเวณที่มีความเขียวน้อยกว่า ถึง 12%

นอกจากจะประหลาดใจที่ได้ค้นพบความเชื่อมโยงดังกล่าวแล้ว นักวิจัยยังประหลาดใจที่พบว่า สุขภาพจิตของผู้หญิงในบริเวณที่มีความเขียวมากที่สุด ยังดีกว่าอีกด้วย

เพราะดูเหมือนว่าผู้หญิงเหล่านี้มีอาการเศร้าซึมน้อยลง สังสรรค์กับผู้คนมากขึ้น ทำกิจกรรมทางกายภาพมากขึ้น และยังอาจถูกมลภาวะทางอากาศน้อยลงด้วย

ประโยชน์ที่นักวิจัยเห็นว่าโดดเด่น คือดูเหมือนว่าความเขียวได้ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของผู้หญิงจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจลง 34% และ 13% จากโรคมะเร็ง

นักวิจัย Peter James ในคณะระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard สรุปความเห็นสำหรับผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า การมีความเขียวชอุ่ม นอกจากจะลดปริมาณน้ำเสีย เก็บกักแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น และบรรเทาผลกระทบเชิงลบจากการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกแล้ว ยังทำให้สุขภาพดีขึ้นด้วยได้

งานวิจัยชี้นนี้ตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร Environmental Health Perspectives

XS
SM
MD
LG