ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้เชี่ยวชาญชี้ประโยชน์ของการร่วมวงซุบซิบสนทนา


ข้อมูลจากช่องทางอย่างไม่เป็นทางการอาจช่วยให้สามารถจับทิศทางความเป็นไปต่างๆ เพื่อการเตรียมตัว

วารสาร Harvard Business Review ของมหาวิทยาลัย Harvard ฉบับวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 มีบทความเรื่อง “Go Ahead and Gossip” ซึ่งกล่าวถึงประโยชน์และข้อพิจารณาต่างๆ ในเรื่องการซุบซิบหรือข่าวลือ โดยข้อเขียนนี้ได้อ้างผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญหลายคนที่ชี้ว่าการร่วมวงซุบซิบสนทนานอกจากจะช่วยให้ทราบว่าคนอื่นมองเราอย่างไรแล้ว ข้อมูลซึ่งมักไม่สามารถพบได้ในช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการขององค์กรนี้ยังจะช่วยให้เรารู้เรื่องราวความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และช่วยสร้างความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานด้วย เพราะมักเป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูลเป็นแหล่งที่มาของอำนาจ

แต่ข้อควรระวังเกี่ยวกับข่าวซุบซิบก็คือเราควรพิจารณาด้วยว่าข่าวลือที่แพร่ออกไปนั้นจะเป็นผลในการสร้างทัศนคติให้ผู้อื่นมองเราได้ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการเลือกผู้รับข่าว โอกาส สถานที่ รวมทั้งวิธีที่ใช้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรเผยแพร่เรื่องซุบซิบทางอีเมล์ นอกจากนั้นเมื่อมีโอกาสทำได้เราควรระงับ หรือแก้ข่าวลือในเรื่องที่ทราบว่าไม่เป็นจริงที่อาจส่งผลเสียต่อผู้อื่นหากปล่อยให้กระจายต่อไป
XS
SM
MD
LG