ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต Mikhail Gorbachev ก่อตั้งองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Cross International


Mikhail Gorbachev
Mikhail Gorbachev
อดีตผู้นำสหภาพโซเวียต Mikhail Gorbachev ก่อตั้งองค์การเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Cross International และได้ตำหนินานาชาติที่ไม่สามารถหยุดยั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

อดีตประธานาธิบดี Gorbachev กล่าวผ่านวิดีโอจากกรุงมอสโควว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม ต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรุ่นใหม่ เพราะพวกเขาจะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต

เขากล่าวว่าการนึกถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก่อนผลประโยชน์ต่อมนุษยชาติ ในเรื่องนโยบายการพัฒนาและการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดปกติ แสดงถึงการขาดวิสัยทัศน์ระยะยาวและเป็นสิ่งที่อันตราย

แนวทางของ Green Cross International มีความคล้ายคลึงกับนโยบายเปิดและปฏิรูปประเทศ หรือ glasnost และ perestroika ที่ Mikhail Gorbachev ใช้นำประเทศในช่วงสุดท้ายของ สหภาพโซเวียตก่อนที่จะกลายมาเป็นประเทศรัสเซีย

Gorbachev พยากรณ์ว่าประชากรโลก จะสูงขึ้นเกินกว่า 9 พันล้านคนในปี ค.ศ. 2050 เขาเสริมว่า โลกจะเผชิญกับแรงกดดันด้านประชากร และหากเกิดขึ้นพร้อมๆกับ เศรษฐกิจที่อ่อนแอ และการใช้ทรัพากรอย่างไม่ถนอมรักษา อาจจะเกิดวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Lisa Schlein /เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG