ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ระบบน้ำโลกกำลังถูกคุกคามด้วยกิจกรรมของมนุษย์


Global Water Scarcity
Global Water Scarcity
ทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าธรณีกาลยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเเล้วโดยเกิดจากฝีมือมนุษย์ที่เป็นผู้สร้างความเสียหายต่อระบบวัฏจักรน้ำของโลก พวกเขาเตือนว่าโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับที่เคยเกิดการแยกตัวของแผ่นน้ำแข็งเมื่อกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันปีที่แล้ว

ในขณะที่หลายคนยังถกเถียงกันไม่จบในประเด็นความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ประเทศเยอรมันนีปักใจเชื่อว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของธรณีกาล

คุณอานิก บาดูรี ผู้อำนวยการโครงการ Global Water Systems Project ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองบอนน์ ประเทศเยอรมันนี กล่าวว่า เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วที่ทางโครงการได้ประสานงานเเละสนับสนุนการวิจัยในระดับกว้างเพื่อศึกษาระบบน้ำของโลกที่ซับซ้อนกับองค์ประกอบทางธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ เขากล่าวว่าทีมวิจัยพบว่ากิจกรรมของมนุษย์มีผลกระทบมากที่สุดต่อวัฏจักรน้ำบนโลก

คุณบาดูรีกล่าวว่ามนุษย์สร้างผลกระทบต่อระบบน้ำของโลกด้วยการสร้างเขื่อน ด้วยการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้ที่ดิน รายงานจากโครงการศึกษาเรื่องนี้ระดับนานาชาติชี้ว่ามนุษย์ทั่วโลกสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ขึ้นหนึ่งเขื่อนทุกวันในช่วงหนึ่งร้อยสามสิบปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนหลายหมื่นแห่งที่กั้นทางไหลตามธรรมชาติของแม่น้ำสายต่างๆ ซึ่งรบกวนต่อระบบนิเวศวิทยาและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

รายงานการศึกษานี้ยังชี้ด้วยว่าการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ในบริเวณลุ่มน้ำแถบชายฝั่งทะเลก็เป็นสาเหตุให้ดินในลุ่มน้ำหลายแห่งเกิดการทรุดตัว ส่งผลให้พื้นที่แนวชายฝั่งเสี่ยงอันตรายต่อพายุและคลื่นยักษ์์สุนามิมากขึ้น นอกจากนี้การศึกษานี้ยังรายงานด้วยว่ามนุษย์ยังสามารถขุดและเคลื่อนย้ายหินกับก้อนสั่งสมตะกอนซากพืชซากสัตว์ออกจากพื้นที่ธรรมชาติด้วยเหตุผลหลายประการ ได้มากกว่าที่อิทธิพลจากธรรมชาติ อาทิ แรงลม น้ำและน้ำแข็งรวมกัน การสร้างระบบระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการพัฒนาทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมตามธรรมชาติเสียหาย

คุณบาดูรีกล่าวว่าจากการศึกษาเรื่องนี้ชี้ว่าทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนามักแก้ปัญหาการขาดเเคลนน้ำด้วยวิธีแก้ไขในระยะสั้นโดยไม่สนใจว่าจะส่งผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมมากน้อยแค่ไหน เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำของมนุษย์กับความจำเป็นของน้ำต่อความอยู่รอดของระบบนิเวศวิทยา แต่เขามองว่าความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำของมนุษย์ควรจะเน้นที่ทั้งคุณภาพน้ำและปริมาณของน้ำ

คุณบาดูรีผู้เชี่ยวชาญระบบวัฏจักรน้ำโลกที่เยอรมันนีกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าววีโอเอว่ามีความเกี่ยวโยงเป็นทอดๆระหว่างความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำ ความมั่นคงทางอาหารและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม แต่เขาเชื่อว่ายังไม่สายเกินไปที่จะสร้างความมั่นคงที่สมดุลต่างๆเหล่านี้แต่จำเป็นต้องใช้ความร่วมมือกันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับผู้ร่างนโยบายและระหว่างประเทศ ไม่เช่นนั้น ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นต่อวัฏจักรน้ำของโลกอาจจะยากเกินกว่าจะแก้ไข
XS
SM
MD
LG