ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตข้าวในเอเชียลดลง


รายงานการศึกษาชิ้นใหม่แสดงให้เห็นว่า อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย ก็ส่งผลให้ผลผลิตข้าวในเอเชียลดลงได้ ซึ่งนั่นส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อประชากรยากจนในเอเชียหลายล้านคนที่พึ่งพาข้าวเป็นอาหารหลัก

นักวิจัยในสหรัฐ ฟิลิปปินส์ และที่องค์การอาหารและการเกษตรหรือ FAO ในกรุงโรม ตรวจสอบผลกระทบของระดับอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวันที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่าส่งผลต่อปริมาณผลผลิตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในประเทศจีน อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทยตั้งแต่ ปี พศ.2537-2542 อย่างไรบ้าง พบว่าระดับอุณหภูมิต่ำสุดในแต่ละวันหรือุณหภูมิตอนกลางคืน ซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว คือสาเหตุหลักที่ทำให้ผลผลิตข้าวในเอเชียลดลง

คุณ Jarrod Welch นักศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตซานดิเอโก้ หัวหน้าคณะผู้จัดทำรายงานวิจัยชิ้นนี้ ชี้ว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นในเวลากลางวันนั้น อาจทำให้ผลผลิตข้าวในบางพื้นที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ระดับอุณหภูมิตอนกลางคืนที่ร้อนขึ้นเช่นกัน เป็นตัวการที่ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง ประเด็นสำคัญคือ จากการวิจัยพบว่าที่ผ่านมาอุณหภูมิตอนกลางคืนสูงขึ้นเร็วกว่าตอนกลางวัน เมื่อหักลบกันแล้วจึงสรุปได้ว่า การที่ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งวันเพิ่มสูงขึ้น ได้ทำให้ผลผลิตข้าวในเอเชียลดลง

ระดับอุณหภูมิทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นตลอดช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในหลายประเทศในเอเชียลดลงราว 10-20% โดยนักวิจัยเชื่อว่าเมื่อระดับอุณหภูมิตอนกลางวันร้อนขึ้นจนถึงระดับหนึ่งคือสูงขึ้นเกินกว่า 3 องศาเซลเซียส จะเกิดผลในทางย้อนกลับ นั่นหมายความว่าปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะยิ่งน้อยลงไปอีก

นักวิทยาศาสตร์ระบุว่า ภายในช่วงกลางศตวรรษนี้จะต้องมีการลดปริมาณก๊าซที่เป็นสาเหตุของปรากฎการณ์เรือนกระจกลงให้ได้ราวครึ่งหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกสูงขึ้นไปเกิน 2 องศาเซลเซียสจากระดับอุณหภูมิก่อนยุคอุตสาหกรรมจะเริ่มขึ้นเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่ 18

ข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโลก และเป็นอาหารประจำวันของประชากรโลกราว 3 พันล้านคน เฉพาะในเอเชีย รายงานระบุว่ามีคนยากจนที่สุดในโลกราว 600 ล้านคน พึ่งพาข้าวเป็นอาหารหลักและมีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับการปลูกข้าว การที่ผลผลิตข้าวลดลงจึงหมายถึงประชากรโลกจำนวนมากขึ้นจะกลายเป็นผู้อดอยากหิวโหย

ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้เสนอแนวทางจัดการกับปัญหาข้าวขาดแคลนในอนาคตไว้ว่า ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกข้าวให้สามารถสร้างผลผลิตได้มากขึ้น หรือพัฒนาพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ให้ทนร้อนทนแล้งได้ดีกว่าเดิม

สำหรับรายงานเรื่องภาวะโลกร้อนที่ส่งผลต่อปริมาณข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ในเอเชียนี้วิเคราะห์ข้อมูลจากปริมาณผลผลิตจริงๆในช่วง 6 ปีของนาข้าวต่างๆทั่วเอเชีย 227 แห่ง และตีพิมพ์อยู่ในวารสาร The proceedings of the national academy of sciences หรือ PNAS

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG