ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงานของ World economic Forum เรื่องความเสี่ยงของโลก ระบุว่า ระบบการจัดการระดับโลกล้มเหลว


รายงานของ World economic Forum เรื่องความเสี่ยงของโลก ระบุว่า ระบบการจัดการระดับโลกล้มเหลว

รายงานฉบับใหม่ของ World economic Forum เรื่อง “ความเสี่ยงของโลก” ชี้ว่า วิกฤติการณ์ทางการเงินทั่วโลกลดขีดความสามารถของโลกในการรับมือจัดการกับภาวะวิกฤติที่จะเกิดขึ้นคราวต่อไป ประเด็นปัญหากว้างๆ 2 ประเด็นที่กำลังทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นทั่วโลก คือ ความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจนำไปสู่ความแตกแยกและความไม่สงบในสังคมประการหนึ่ง และ ระบบการจัดการระดับโลกที่กำลังล้มเหลวอีกประการหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากความกระตือรือล้นที่จะช่วยกันและพลังที่จะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกค่อยๆ สลายตัวจืดจางลางเลือนไป

นักวิเคราะห์เห็นว่า การประสานงานร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นระดับโลกจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหา หากไม่ดำเนินการใดๆ ความเสี่ยงจะเพิ่มหนักขึ้น

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG