ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลก มีความสอดคล้องกับระดับมลพิษในอากาศ


การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลก มีความสอดคล้องกับระดับมลพิษในอากาศ เพราะ กิจกรรมภาคการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่ปล่อยก๊าสเรือนกระจกสู่บรรยากาศ จะแปรผันตามกับภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อสามปีก่อน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเติบโตดี การลดลงดังกล่าวถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี

นักวิเคราะห์พบว่า การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของโลก มีความสอดคล้องกับระดับมลพิษในอากาศ

เพราะ กิจกรรมภาคการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งที่ปล่อยก๊าสเรือนกระจกสู่บรรยากาศ จะแปรผันตามกับภาวะเศรษฐกิจ

คุณ Xing Fu-bertaux จาก Worldwatch Institute ที่กรุง Washington ศึกษาความสัมพันธ์ของการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก และปริมาณก๊าส คาร์บอนไดออกไซด์ ในอากาศ และมีบทวิเคราะห์ออกมาว่า ก๊าสเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโลกเมื่อสามปีก่อน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกเติบโตดี การลดลงดังกล่าวถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบเกือบ 20 ปี

และเมื่อเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาบ้างเมื่อปี 2010 ระดับก๊าสคาร์บอนไดออกไซด์ที่โลกของเราปล่อยสู่บรรยากาศในปีนั้น เพิ่มขึ้น 5.8% ซึ่งเป้นการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดในรอบสองทศวรรษ

นอกจากนั้นยังให้ข้อมูลว่าเยอรมันนีเป็นประเทสตัวอย่างที่สามารถสร้างเศรษฐกิจให้แข้มแข็งและลดการปล่อลก๊าสเรือนกระจกได้ในเวลาเดียวกัน

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

XS
SM
MD
LG