ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภทจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลกในอีกสิบแปดปีข้างหน้า


สำนักงาน IARC คาดการณ์ว่าจะมีคนป่วยด้วยมะเร็งทุกชนิดเพิ่มขึ้นทั่วโลกเพราะวิถีชีวิตคนในประเทศกำลังพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปคล้ายคลึงกับคนในชาติตะวันตกมากขึ้น

ตามรายงานของ IARC ดังกล่าว จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกประเภทรายใหม่จะเพิ่มขึ้นจากสิบสองล้านเจ็ดแสนรายในปีพุทธศักราช 2551 เป็น ยี่สิบสองล้านสองแสนรายในปีพุทธศักราช 2573 การคำนวณนี้ตั้งอยู่บนการวิเคราะห์ของ IARC ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆทางด้านสังคมและเศรษฐกิจใน 184 ประเทศทั่วโลก

ทางสำนักงาน IARC ได้วิเคราะห์การเกิดโรคมะเร็งเก้าประเภทที่พบบ่อยที่สุด รวมทั้งมะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอดและมะเร็งลำใส้ใหญ่ และได้สรุปว่าการลดลงของการเกิดมะเร็งที่มีสาเหตุจากการติดเชื้อในประเทศรายได้ปานกลาง อาทิ มะเร็งปากมดลูก กับ มะเร็งกระเพาะอาหาร จะไปหักลบกับจำนวนผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นที่จะเพิ่มจำนวนขึ้น เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำใส้ใหญ่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก ขณะที่ประเทศรายได้ปานกลางเหล่านี้พัฒนามากขึ้นทางเศรษฐกิจและสังคม

นาย Ted Trimble ผู้อำนวยการ Center for Global Health แห่งสถาบัน U.S. National Cancer Institute กล่าวว่าผลการวิเคราะห์ของสำนักงาน IARC นี้ไม่สร้างความแปลกใจ เพราะคนในประเทศรายได้ปานปลางเหล่านี้บริโภคอาหารที่มีไขมันมากขึ้น

เขากล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอที่กรุงวอชิงตันว่าเริ่มเห็นกระเเสการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพนี้บ้างแล้วเพราะเมื่อคนในประเทศกำลังพัฒนาเริ่มมีวิถีชีวิตและการบริโภคที่เปลี่ยนไปเหมือนกับชาติตะวันตกมากขึ้น พวกเขาจะป่วยกันมากขึ้นด้วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกับชนิดที่กำลังคุกคามชีวิตคนในประเทศตะวันตก

Trimble กล่าวว่าในชาติต่างๆทางใต้ของทะเลทรายซาฮาร่าในอาฟริกา จำเป็นต้องใช้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่นำไปสู่โรคมะเร็งต่างๆรวมทั้งมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากเชื้อไวรัส HPV และเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับ

เขาบอกว่าเป็นเวลาร่วมสามสิบปีแล้ว ที่วงการแพทย์ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสในตับชนิดบี ที่เป็นสาเหตุให้คนจำนวนมากป่วยด้วยมะเร็งตับทั่วโลก วัคซีนตัวนี้มีราคาถูกมาก ตกที่เข็มละยี่สิบห้าถึงห้าสิบเซ็นท์สหรัฐ หรือประมาณเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ถึงสิบห้าบาทเท่านั้น

นาย Ted Trimble ผู้อำนวยการ Center for Global Health ในสหรัฐ กล่าวอีกว่าผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจำเป็นต้องให้ความรู้แก่คนทั่วไปถึงสาเหตุของมะเร็งที่มีปัจจัยจากวิถีีชีวิต เขายกตัวอย่างว่าชายชาวจีนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์สูบบุหรี่ อันเป็นสาเหตุเสี่ยงต่อมะเร็งปอด

อย่างไรก็ดี เขาเน้นว่า สิ่งที่สำคัญมาก คือ หน่วยงานด้านการสาธารณสุขและหน่วยงานพัฒนาเอกชนต่างๆในแต่ละประเทศร่วมมือกันปรับปรุงการเข้าถึงการวินิจฉัยโรคและการบำบัดโรคแต่เนิ่นๆของประชาชนทั่วไป

นาย Ted Trimble กล่าวว่า มะเร็งหลายๆชนิดเหล่านี้สามารถบบำบัดให้หายได้ด้วยผสมผสานระกว่างการผ่าตัดกับการฉายรังสีและการใช้ยา แต่หากขาดแคลนแพทย์และพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประชาชนก็จะไม่ได้รับการบำบัดโรคและเข้าไม่ถึงการรักษามะเร็งที่ได้ผล
XS
SM
MD
LG