ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โรงเรียนออนไลน์ให้โอกาสการเรียนที่ก้าวหน้าแก่นักเรียนมัธยมหญิงอเมริกัน


Online class learning school internet
Online class learning school internet
please wait

No media source currently available

0:00 0:04:18 0:00
Direct link

โรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงอเมริกันเปิดสอนวิชาที่ขาดแคลนเพื่อมุ่งส่งเสริมความสำเร็จทางวิชาการแก่นักเรียนหญิงระดับมัธยม

เด็กหญิง Xochitl Green เรียนที่โรงเรียนมัธยม Marlborough เธอใฝ่ฝันอยากทำงานในสาขาจิตวิทยาแต่ทางโรงเรียนสอนวิชาจิตวิทยาเพียงวิชาเดียว ซึ่งเธอบอกว่าไม่เพียงพอหากเธอต้องการทำงานในสาขานี้หลังเรียนจบ

เธอบอกว่าทางโรงเรียนได้แนะนำให้เธอลงเรียนวิชาจิตวิทยาเพิ่มเติมทางออนไลน์หากต้องการเรียนเน้นเรียนสาขาวิชานี้ในแนวลึก เธอจึงตัดสินใจหาข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางออนไลน์

นอกจากวิชาที่เรียนในชั้นเรียนปกติแล้ว เด็กหญิง Green ลงทะเบียนเรียนวิชาจิตวิทยาทางออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีระดับการเรียนระดับขั้นก้าวหน้าโดยผ่านทางโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิง (Online School For Girls) เด็กหญิงกรีน กล่าวว่าการเรียนทางออนไลน์แตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนของโรงเรียน

เธอกล่าวว่าตนรู้สึกว่าการเรียนทางออนไลน์ง่ายกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปเพราะสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงสายตาของเพื่อนในห้องและคุณครูที่จับจ้องอยู่เหมือนในห้องเรียน การเรียนทางออนไลน์เอื้อให้เธอเป็นตัวของตัวเองได้เต็มร้อย นอกจากนี้ ยังมีงานโพรเจ็คให้ทำหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับเด็กผู้หญิงคนอื่นผ่านทางวิดีโอหรือการเขียนข้อความถึงกันและกัน

คุณ Stuart Posin แห่งโรงเรียนมัธยม Marlborough ชี้ว่าการร่วมมือกับโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงนี้ให้โอกาสเด็กนักเรียนหญิงในการเรียนวิชาที่ทางโรงเรียนไม่มีสอน

เขากล่าวว่าทางโรงเรียนไม่สามารถเปิดสอนวิชาต่างๆ หลายวิชาสำหรับนักเรียนที่มีระดับการเรียนขั้นสูง ไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์เนื่องจากมีนักเรียนสนใจเรียนไม่มากพอที่จะเปิดสอนได้ ดังนั้นการร่วมมือกันโรงเรียนอื่นๆ ทั่วประเทศที่มีครูเก่งๆ สอนวิชาที่ขาดแคลนในโรงเรียน เป็นทางออกที่ดีที่ช่วยสร้างโอกาสแก่เด็กนักเรียนหญิง

คุณ Brad Rathgeber ผู้อำนวยการบริหารแห่งโรงเรียน Online School For Girls กล่าวว่าการเรียนการสอนทางออนไลน์ที่จัดทำขึ้น มุ่งเน้นสอนเด็กผู้หญิงเท่านั้นเพราะต้องการสร้างความมั่นใจแก่เด็กหญิงเพื่อให้มุ่งมั่นที่จะเรียนต่อในระดับสูงต่อไป

แต่คุณ Diane Halperm จาก Minerva Schools แห่งสถาบัน Keck Graduate Institute กล่าวว่าการเรียนการสอนที่แยกเพศไม่ใช่วิถีทางที่ช่วยสร้างความสำเร็จแก่นักเรียน

เธอกล่าวว่าคนทั่วไปมักมองว่าการเรียนการสอนที่แยกเพศหญิงและเพศชายออกจากกันเป็นวิธีการศึกษาที่ได้ผลแต่จริงๆ แล้วโรงเรียนเหล่านี้มักเลือกรับนักเรียนที่มีฐานะทางการเงินเข้าเรียน พ่อแม่ของเด็กที่มีฐานะดีจะยอมจ่ายเงินเพื่อส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ ในสหรัฐ หากต้องจ่ายค่าเล่าเรียน ครอบครัวจะเน้นการศึกษาของลูกเป็นหลัก ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกว่าเด็กทั่วไป เธอกล่าวว่าไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าการเข้าเรียนในโรงเรียนหญิงหรือโรงเรียนชายช่วยให้เด็กเรียนเก่งขึ้นหรือมีบทบาทช่วยลดช่องว่างระหว่างเพศในภาคการศึกษาลง เธอเห็นว่าการแยกกันเรียนระหว่างเด็กหญิงและเด็กชายกลับมีผลทางลบในแง่ความเข้าใจที่แตกต่างกันทางเพศมากขึ้น

อย่างไรก็ดี โรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจากตั้งขึ้นเมื่อห้าปีที่แล้ว โรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กหญิงมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนกันเพิ่มขึ้นและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็เพิ่มจำนวนขึ้นจากแค่ 4 โรงเป็น 85 โรงในปัจจุบัน และขณะนี้ คุณ Brad Rathgeberg กำลังวางแผนจะเปิดโรงเรียนออนไลน์สำหรับเด็กนักเรียนชายด้วย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG