ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วุฒิสภาสหรัฐลงมติยกเลิกกฎหมายที่ห้ามคนรักเพศเดียวกันเป็นทหาร แต่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกล่าวว่ายังมีเป้าหมายการต่อสู้กว้างไกลกว่านี้


วุฒิสภาสหรัฐลงมติยกเลิกกฎหมายที่ห้ามคนรักเพศเดียวกันเป็นทหาร แต่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกล่าวว่ายังมีเป้าหมายการต่อสู้กว้างไกลกว่านี้
วุฒิสภาสหรัฐลงมติยกเลิกกฎหมายที่ห้ามคนรักเพศเดียวกันเป็นทหาร แต่กลุ่มคนรักเพศเดียวกันกล่าวว่ายังมีเป้าหมายการต่อสู้กว้างไกลกว่านี้

มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านมติของวุฒิสภาที่ยกเลิกกฎหมายที่ห้ามมิให้คนรักเพศเดียวกัน รับราชการในกองทัพสหรัฐ แต่การขับเคี่ยวระหว่างผู้ที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีวงกว้างไกลกว่าการรับราชการในกองทัพมาก ในขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทั่วไปในอเมริกา แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า มีการยอมรับคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว

มีทั้งผู้ที่สนับสนุนและคัดค้านมติของวุฒิสภาที่ยกเลิกกฎหมายที่ห้ามมิให้คนรักเพศเดียวกัน หรือที่เรียกกันว่า ก.ม. “Don’t Ask, Don’t Tell” (DADT) คือ “ไม่ต้องถาม และก็ไม่ต้องตอบ” ว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันหรือไม่ รับราชการในกองทัพสหรัฐ

ก.ม. ฉบับนี้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน 17 ปีแล้ว และในช่วงเวลาที่ว่านี้ มีทหารในกองทัพสหรัฐ รวมทั้งพลเรือนที่ทำงานให้กองทัพ โดยเฉพาะงานล่าม ทั้งในอิรัค ปากีสถาน และแอฟกานิสถาน ถูกปลดออกจากงานไปแล้ว มากกว่าหนึ่งแสนคน

ฝ่ายผู้ที่คัดค้านการยกเลิกก.ม.ฉบับนี้ ประกาศว่า จะหาทางขัดขวางเรื่องนี้ต่อไป โดยเฉพาะทางด้านการศาล

แต่การขับเคี่ยวระหว่างผู้ที่สนับสนุนสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน กับผู้ที่ไม่เห็นด้วยมีวงกว้างไกลกว่าการรับราชการในกองทัพมาก

ประเด็นสำคัญคือ รัฐบาลกลางยังไม่ยอมรับการแต่งงานระหว่างผู้รักเพศเดียวกัน ว่าเป็นการแต่งงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ขณะนี้มีเพียงไม่กี่รัฐที่ยอมรับการแต่งงานระหว่างผู้รักเพศเดียวกัน ซึ่งรวมทั้งรัฐแมสสาชูเซทส ไอโอว่า และกรุงวอชิงตัน ทำให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์ทางก.ม. อย่างเดียวกับที่คู่สามีภรรยาต่างเพศได้รับ อย่างเช่น สิทธิในการยื่นคำร้องเสียภาษีเงินได้แบบคู่สมรส หรือเงินประกันสังคมในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมไปก่อน

ศาลชั้นต้นเคยพิพากษาตัดสินไว้ว่า ก.ม.ที่ห้ามมิให้รัฐบาลยอมรับการแต่งงานระหว่างผู้รักเพศเดียวกันนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ในขณะที่ศาลของรัฐบาลกลางในรัฐแคลิฟอร์เนีย ก็ตัดสินลงมาเมื่อเร็วๆนี้ว่า ผลการลงคะแนนเสียงแสดงประชามติของรัฐที่ห้ามการแต่งงานระหว่างคนรักแพศเดียวกันนั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกัน

คดีทั้งสองกำลังอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์

ศาสตราจารย์ Nan Hunter ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Georgetown ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่า การยกเลิกก.ม. DADT นี้ จะส่งผลกระทบกว้างไกล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ผู้พิพากษาจะพากันตัดสินคดีความประเภทนี้ สอดคล้องกับความเห็นของวุฒิสภาที่ให้เลิกก.ม. ฉบับนี้ แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่า ยุคสมัยของการมีความคิดว่า คนที่รักเพศเดียวกันไร้ศีลธรรม และไม่ควรได้รับการปกป้องคุ้มครองตามก.ม.นั้น สิ้นสุดลงแล้ว

ผลการสำรวจความคิดเห็นของคนทั่วไปในอเมริกา แสดงให้เห็นแนวโน้มว่า มีการยอมรับคนรักเพศเดียวกันมากขึ้น โดยเฉพาะในหมู่คนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว

Scott Keeter ผู้อำนวยการการสำรวจทัศนคติของ Pew Research Center ให้ความเห็นว่า คนรุ่นใหม่มีความอดกลั้นมากกว่า มีการยอมรับได้มากขึ้น และไม่รู้สึกแปลกประหลาดกับความแตกต่างในเรื่องนี้

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของ Pew research Center ผู้นี้กล่าวว่า ความเปิดเผยตรงไปตรงมามากขึ้นของผู้ที่รักเพศเดียวกัน ก็ช่วยให้มีความเข้าใจ และยอมรับกันได้มากขึ้นด้วย และว่า อีกไม่ช้าประเด็นเรื่องนี้จะไม่กลายมาเป็นประเด็นทางสังคมที่นักการเมืองจะใช้หาเสียงเลือกตั้งได้อีกต่อไป

ฝ่ายที่สนับสนุนบางคนถึงกับมองว่า การเลิกก.ม. DADT ครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางด้านสิทธิพลเมืองของสหรัฐเลยทีเดียว

XS
SM
MD
LG