ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลวิจัยชี้ Texting มีผลกระทบต่อผลการเรียนเด็กผู้หญิงมากกว่าเด็กผู้ชาย


แม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะ text บ่อยเท่าๆ กัน แต่ผลกระทบด้านลบต่อผลการเรียนเห็นได้ชัดกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง

ผลงานวิชาการไม่นานนี้ชี้ว่านักเรียนหญิงอาจจะมีผลการเรียนแย่ลงได้ง่ายกว่านักเรียนชายเนื่องจากการส่ง text มากเกินไป

ในงานวิจัยเรื่องการส่ง text หรือข้อความบนโทรศัพท์ นักวิจัย Kelly M. Lister-Landman จากมหาวิทยาลัย Delaware County Community College ศึกษาพฤติกรรมการส่ง text ของนักเรียน เกรด 8 ถึงเกรด 11 หรือเทียบได้กับ ม. 2 ถึง ม. 5 ของไทย จำนวนประมาณ 403 คน 211 คนเป็นผู้หญิง และ 192 คนเป็นนักเรียนชาย

ผลปรากฏว่าแม้ว่าทั้งสองกลุ่มจะ text บ่อยเท่าๆ กัน แต่ผลกระทบด้านลบต่อผลการเรียนเห็นได้ชัดกว่าในกลุ่มนักเรียนหญิง ผู้วิจัยกล่าวว่าเหตุผลที่เด็กสองกลุ่มใช้ text ในการสื่อการด้วยเหตุผลที่ต่างกัน

Kelly Lister-Landman กล่าวว่าเด็กหญิงส่ง text เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน ขณะที่เด็กชายใช้ text เป็นวิธีส่งต่อข้อมูลเป็นหลัก นักวิจัยจึงเห็นว่านักเรียนหญิงใช้วิธีการสื่อสารนี้โดยมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องมากกว่า และนั่นอาจเป็นสาเหตุให้รู้สึกขาดสมาธิจากการเรียนได้มากกว่าเนื่องจากการส่ง text มากเดินไป

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยกล่าวว่า การศึกษาชิ้นนี้ยังต้องค้นคว้าให้ลึกไปกว่านี้จึงจะสามารถสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงสาเหตุของความสัมพันธ์เรื่องเกรดและการใช้ text ในการสื่อสารในกลุ่มวัยรุ่น

การสำรวจเมื่อสามปีก่อนโดยสถาบัน Pew Research Center ระบุว่าร้อยละ 63 ของวัยรุ่นอเมริกันส่ง text ทุกวัน

การสำรวจระบุด้วยว่าเด็กๆ เหล่านี้ส่ง text เฉลี่ยวันละ 60 ข้อความ

XS
SM
MD
LG