ลิ้งค์เชื่อมต่อ

โทษลูกว่าทำให้อ้วน


A new study finds obese children can have elevated levels of a protein that can be an early warning sign of heart disease in adults.
A new study finds obese children can have elevated levels of a protein that can be an early warning sign of heart disease in adults.

คนอเมริกันที่มีลูกอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่านั้นไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเป็นประจำ มีน้ำหนักตัวเกินขนาด และมักเป็นโรคอ้วน

คนอเมริกันที่มีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี มักไม่มีเวลาออกกำลังกายและมีน้ำหนักตัวเกินขนาด

ผลการสำรวจคนอเมริกันราวหกหมื่นคนในช่วงหกเดือนแรกของปี 2010 แสดงว่า ผู้ปกครองชาวอเมริกันที่มีลูกอายุ 18 ปีหรือต่ำกว่านั้นไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเป็นประจำ มีน้ำหนักตัวเกินขนาด และมักเป็นโรคอ้วน อย่างเช่น 28 % ของผู้ที่มีลูกอายุ 0 – 4 ปีบอกว่า ไม่มีเวลาไปออกกำลังกายเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมา และพ่อแม่ซึ่งมีลูกอายุระหว่าง 5 -18 ปีดูจะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ 26.5 % ของคนกลุ่มนี้มีดัชนีมวลสารของร่างกาย หรือ BMI ที่จัดว่าเป็นประเภทอ้วน และอีกราว 36 % อยู่ในเกณฑ์น้ำหนักตัวเกิน

ถึงแม้ปัญหาโรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกินจะเกิดขึ้นทั่วไปในสังคมอเมริกันขณะนี้ ไม่เฉพาะผู้ที่มีลูกอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือผู้ที่ไม่มีลูกก็ตาม แต่รายงานการสำรวจดังกล่าวให้ภาพว่าผู้ปกครองซึ่งมีลูกเล็กหรือที่ต้องดูแลลูกอายุต่ำกว่า 18 ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้าน มักได้รับผลกระทบจากการไม่มีเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด ประเด็นเรื่องการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ และการควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินนี้ นอกจากจะมีผลต่อค่าใช้จ่ายในการดุแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมแล้ว ยังมีผลต่อคนรุ่นต่อๆ ไปด้วย เพราะรายงานการศึกษาหลายชิ้นแสดงว่าเด็กๆ ซึ่งมีพ่อแม่อ้วนจากการปล่อยปละละเลยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองนั้น มักมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นเป็นเด็กอ้วนตามไปด้วย

XS
SM
MD
LG