ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีกฏหมายห้ามการสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ เมื่อกฏหมายนั้นมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน


ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีกฏหมายห้ามการสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ เมื่อกฏหมายนั้นมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน

ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีกฏหมายห้ามการสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ เมื่อกฏหมายนั้นมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน แม้จะมีเสียงคัดค้านจากชาวมุสลิม แต่ประธานาธิบดีนิโคลา ซาร์โคซี ของฝรั่งเศสผู้นำในการเสนอให้ออกกฏหมายนี้ กล่าวชี้ว่า รัฐบัญญัตินี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็นหลักประกันการเคารพสิทธิสตรี

ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีกฏหมายห้ามการสวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ เมื่อกฏหมายนั้นมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน

แม้จะมีเสียงคัดค้านจากชาวมุสลิม แต่ประธานาธิบดีนิโคลา ซาร์โคซี ของฝรั่งเศสผู้นำในการเสนอให้ออกกฏหมายนี้ ให้เหตุผลว่า รัฐบัญญัตินี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่จะเป็นหลักประกันการเคารพสิทธิสตรี ตามรัฐบัญญัตินี้ และผู้สนับสนุนเห็นว่า รัฐบัญญัตินี้เป็นสิ่งจำเป็นหากชาวมุสลิมราว 5 ล้านถึง 6 ล้านคนในฝรั่งเศสซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนอพยพเข้าเมืองจากแอฟริกา ต้องการจะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมของประเทศนี้

สตรีผู้สวมผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะจะถูกโทษปรับเป็นเงินราว 6,000 บาท และผู้ที่บังคับให้ผู้หญิงทำเช่นนั้นจะถูกลงโทษหนักกว่า โดยจะถูกปรับราว 1,230,000 บาท และต้องโทษจำขัง 1 ปี

เบลเยียมออกกฏห้ามทำนองเดียวกันนี้เมื่อปีที่แล้ว และประเทศอื่นๆ ในยุโยปกำลังพิจารณาที่จะออกกฏหมายแบบเดียวกันนี้ แต่ฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่ออกเป็นกฏหมายใช้บังคับ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG