ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักอนุรักษ์ป่าจากสถาบัน World Resources Institute ร่วมกับ Google พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอดส่องการทำลายป่าโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียม


นักอนุรักษ์ป่าจากสถาบัน World Resources Institute ร่วมกับ Google พัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอดส่องการทำลายป่าโดยใช้เทคโนโลยีดาวเทียมที่ให้ข้อมูลคมชัดและใช้ง่าย

โครงการที่ใช้เทคโนโลยีที่ว่านี้มีชื่อว่า Global Forest Watch ซึ่งผู้ที่ช่วยกันพัฒนาขึ้นมาหวังว่าจะบรรเทาปัญหาได้ทั้งเรื่องการเอาโทษผู้กระทำผิด และเรื่องการใช้ข้อมูลในพื้นที่มาสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ป่า

สาเหตุหลัก 3 ประการ ที่ทำให้พื้นที่สีเขียวลดลงคือ การตัดไม้ ไฟป่า และการเสียพื้นที่ป่าให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ที่ผ่านมาหลายสิบปี ขนาดของป่าหดลง เทียบได้กับสนามฟุตบอล 50 สนามทุกๆ นาทีในแต่ละวัน

บริเวณที่เป็นปัญหามากที่สุดคือบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร ทั้งนี้ครึ่งหนึ่งของป่าไม้ที่เสียไปอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และบราซิล

Rebecca Moore จากบริษัท Google กล่าวว่า ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสอดส่องนี้คือ ดาวเทียมจะสามารถจับภาพทะเบียนรถของคนตัดไม้ได้และส่งข้อมูลต่อไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันท่วงที

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย Rosanne Skirble /Rattaphol Onsanit
XS
SM
MD
LG