ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักศึกษาต่างชาติมุ่งหน้าเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกามากเป็นประวัติการณ์ในปี 2013 ที่เพิ่มมากกว่าชาติอื่นๆคือนักศึกษาจีน


Opendoors 2013 ซึ่งเป็นรายงานประจำปีของสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศ (Institute of International Education หรือ IIE) ที่เพิ่งเผยแพร่ออกมา ระบุว่า จำนวนนักศึกษาต่างชาติที่ไปเข้าสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาในปี ค.ศ. 2013 นี้ เพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวนในปีที่แล้ว และว่าจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นมากกว่าใครเพื่อน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศจีน

สำหรับปีการศึกษา ค.ศ. 2012–2013 นี้ รายงานของ Institute of International Education หรือ IIE กล่าวว่ามีนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยในอเมริกา รวมทั้งหมด 819, 644 คน เพิ่มขึ้น 7.2% จากปีก่อนหน้านั้น แต่ถ้าเปรียบเทียบกับจำนวนนักศึกษาในอเมริกาทั้งหมดแล้ว จำนวนนักศึกษาต่างชาติเท่ากับ 3.9% เท่านั้น

ส่วนใหญ่ของนักศึกษาต่างชาติเหล่านี้ หรือ 41% เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในขณะที่ 38% เรียนระดับปริญญาโท-เอก ที่เหลือแบ่งออกไปเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติหรือเรียนโดยไม่เข้าโครงการปริญญาบัตร

สาขาวิชาที่นักศึกษาต่างชาติสนใจเป็นอันดับที่หนึ่ง คือบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ตามมาเป็นที่สอง ที่สามคือคณิตศาสตร์และ Computer Science

จำนวนนักศึกษาในอเมริกาเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 7 แล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามอย่างจริงจังของบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกาที่ออกไปรณรงค์หานักศึกษาต่างชาติ

มหาวิทยาลัย Southern California มีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากเป็นอันดับที่หนึ่ง ที่สอง คือ University of Illinois at Urbana-Champaign ที่สามคือ Purdue และที่สี่ คือ New York University ทั้งสี่มหาวิทยาลัยนี้ มีนักศึกษาต่างชาติแห่งละ 9,000 คนขึ้นไป

การแข่งขันเพื่อดึงดูดนักศึกษาต่างชาตินี้ นอกจากจะเป็นความพยายามของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเองแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของรัฐ และของรัฐบาลกลางสหรัฐด้วย เหตุผลสำคัญอันหนึ่งคือ นักศึกษาต่างชาติใช้จ่ายเงินในอเมริกา รวมแล้วปีละหลายพันล้านดอลล่าร์ เฉพาะปีการศึกษา 2012-2013 นี้ IIE ประมาณตัวเลขไว้ที่ 24 พันล้านดอลล่าร์

สองในสามของนักศึกษาต่างชาติจ่ายค่าเล่าเรียนเต็มที่ และส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีไม่มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลสหรัฐ หรือทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยหลายแห่งเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

อเมริกามีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรวมทั้งหมดราวๆ 4,000 แห่ง เพราะฉนั้นจึงมีการแข่งขันหานักศึกษาต่างชาติกันอย่างเข้มข้น และนักศึกษาจีนเป็นเป้าสำคัญของการรณรงค์แข่งขันนี้ ในปีที่แล้วมีนักศึกษาจีนในอเมริกามากถึง 235,597 คน ที่สองคืออินเดีย ซี่งมีอยู่กว่าหนึ่งแสนคน และที่สามเป็นนักศึกษาจากเกาหลีใต้ในจำนวนมากกว่าเจ็ดหมื่นคน

แต่ในขณะที่นักศึกษาจากจีนกำลังเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ นักศึกษาจากอินเดียลดลง เพราะเศรษฐกิจอินเดียชลอตัวลง ส่วนนักศึกษาจากเกาหลีใต้ก็ลดลง เพราะหันไปให้ความสนใจกับโอกาสการศึกษาในประเทศจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียด้วยกัน

สำหรับประเทศไทยนั้น ตัวเลขของ IIE แสดงให้เห็นว่า มีนักศึกษาไทยในอเมริกา 8,236 คนในปี 2010-11 และลดลงไปอยู่ที่ 7,626 คนในปี 2011-12 ซึ่งเป็นการลด 7.4% จำนวนนักศึกษาไทยเปรียบเทียบกับนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในอเมริกา เท่ากับ 1% และติดอันดับที่ 17 ในจำนวน 25 ประเทศแรกที่ส่งนักศึกษาไปเรียนในอเมริกา
XS
SM
MD
LG