ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดปกป้องสุขภาพหญิงมีครรภ์และส่งเสริมน้ำหนักตัวทารก


ผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่จัดทำในบังคลาเทศพบว่าทารกที่มารดาได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดในช่วงตั้งครรภ์มีน้ำหนักตัวตอนคลอดมากกว่าทารกที่เกิดจากมารดาที่ไม่ได้รับวัคซีนนี้และ การมีน้ำหนักตัวแรกเกิดที่ดีเป็นคุณต่อสุขภาพของเด็๋กในระยะยาว

การวิจัยชิ้นนี้ มีีผู้หญิงตั้งครรภ์ชาวบังคลาเทศสามร้อยสี่สิบคนเข้าร่วม นักวิจัยทำการสุ่มแบ่งหญิงตั้งครรภ์เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดพร้อมกับวัคซีนอื่นๆที่จำเป็น ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งหนึ่งได้รับเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคอื่นๆในหญิงมีครรภ์ ยกเว้นวัคซีน ป้องกันไข้หวัด


ถ้าหากในช่วงที่มีการฉีดวัคซีนให้มารดา ไม่มีการระบาดของโรคไข้หวัด เด็กทารกที่คลอดออกมา ทั้งหมดมีน้ำหนักตัวพอพอกัน ทั้งในกลุ่มมารดาที่ได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดและในกลุ่มมารดาที่ ไม่ได้รับวัคซีนตัวนี้

แต่คุณมาร์ก สะเต็นฮ็อฟ นักวิจัยแห่งโรงพยาบาลเด็กในเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ้ พบว่าหากการตั้งครรภ์มีขึ้นในช่วงไข้หวัดระบาด หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีนป้องกันแล้วจะป่วยด้วยไข้หวัด น้อยครั้งกว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่ได้รับวัคซีน เทียบแล้วน้อยครั้งกว่าถึงครึ่งต่อครึ่งทีเดียวและ ทารกที่ั่คลอดออกมาก็มีน้ำหนักตัวมากกว่าด้วย

คุณสะเต็นฮ็อฟกล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่า หากมารดาได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดและตั้ังครรภ์ ในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัด ทารกที่คลอดออกมามีน้ำหนักตัวมากกว่าทารกที่มารดา ไม่ได้รับวัคซีนถึงสองร้อยกรัม หรือ หนักสามกิโลกรัมกับหนึ่งขีด เทียบกับ สองกิโลกรัมเก้าขีด ถือเป็นการเพิ่มของน้ำหนักเด็กทารกที่สูงทีเดียว

คุณสะเต็นฮ็อฟกล่าวว่าเป็นที่ยอมรับกันดีว่าน้ำหนักตัวทารกแรกเกิดมีความสำคัญต่อสุขภาพของเด็กตลอดชีวิต

เขาบอกว่า ยิ่งน้ำหนักตัวแรกเกิดลดลงมาเท่าใด ทารกจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะมีปัญหา สุขภาพตอนโตเป็นผู้ใหญ่ อาทิ ปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

คุณสะเต็นฮ็อฟกล่าวว่าเขาและผู้ร่วมงานเป็นทีมวิจัยทีมแรกที่สามารถระบุถึงความสัมพันธุ์ระหว่างวัคซีนป้องกันไข้หวัดกับน้ำหนักตัวแรกคลอดของเด็กทารก มีผลการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้ อีกสี่ชิ้นที่จัดทำขึ้นในภายหลัง ได้ยืนยันเรื่องนี้ตรงกัน แต่นักวิจัยยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่า ทำไมการป่วยด้วยไข้หวัดของมารดาจึงมีผลให้น้ำหนักตัวทารกในครรภ์ลดลง

คุณสะเต็นฮ็อฟ นักวิจัย กล่าวว่า หากพิจารณาตามหลักทั่วไป การป่วยด้วยไข้หวัดมักกิน เวลาหนึ่งสัปดาห์ หรืออาจจะนานถึงสิบวัน เป็นไปได้ว่าในช่วงที่มราดาป่วยนี้น่ามีผล ชลอการเจริญเติบโตของทารกทำให้เมื่อคลอดออกมาตัวทารกจึงเล็กกว่าที่ควรจะเป็น

คุณมาร์ก สะเต็นฮ็อฟ แห่งโรงพยาบาลเด็กในเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ้ กล่าวย้ำว่า วัคซีนป้องกันไข้หวัดปลอดภัยต่อมารดาและทารกในครรภ์ และเป็นหนึ่งในวัคซีน ไม่กี่ตัวที่สามารถฉีดให้แก่หญิงตั้งครรภ์ได้ เพื่อช่วยปกป้องสุขภาพของทั้งตัวมารดา และทารกในครรภ์ที่กำลัังเจริญเติบโต ผลการวิจัยของ คุณมาร์ก สะเต็นฮ็อฟ นักวิจัยแห่ง โรงพยาบาลเด็กในเมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ้ ตีพิมพ์ในวารสาร The Canadian Medical Association Jurnal

XS
SM
MD
LG