ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เตือนปัญหาขยะในภาวะน้ำท่วมส่งกลิ่นเน่าเสียสะสมเชื้อโรคซึ่งอาจส่งผลต่อสุขอนามัยและโรคระบาด


เตือนปัญหาขยะในภาวะน้ำท่วมส่งกลิ่นเน่าเสียสะสมเชื้อโรคซึ่งอาจส่งผลต่อสุขอนามัยและโรคระบาด
เตือนปัญหาขยะในภาวะน้ำท่วมส่งกลิ่นเน่าเสียสะสมเชื้อโรคซึ่งอาจส่งผลต่อสุขอนามัยและโรคระบาด

หลายคนอาจจะให้ความสนใจและกังวลกับระดับน้ำที่เข้าท่วมในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหาครแต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องตระหนักในภาวะน้ำท่วมเช่นกันก็คือปัญหาขยะ สิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำ รวมไปถึงของความเสี่ยงของสารพิษที่อาจจะมากับขยะจากเขตโรงงานอุตสาหกรรมทำให้พนักงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานครต้องทำงานหนักเป็นพิเศษลุยน้ำเก็บขยะจำนวนมหาศาลที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน

คุณสบง สุปรางค์ คนงานเก็บขยะของกรุงเทพมหานคร วัย 52 ปี ต้องทำงานยากลำบากมากขึ้นหลังระดับน้ำที่เข้าท่วมสูงในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมากว่าสัปดาห์ ทำให้ปริมาณขยะที่สะสมมีปริมาณมากกว่าภาวะปกติขณะเดียวกันขยะที่จมน้ำก็เริ่มส่งกลิ่นและเน่าเหม็นจนสุดจะทน


ปกติในแต่ละวันกรุงเทพมหานครประมาณว่าจะสามารถเก็บขยะได้ราวๆ 8 พันตัน แต่ขณะนี้สามารถเก็บได้เพียงประมาณ 1 ใน 3 ส่วนเท่านั้นเพราะที่เหลืออีก 2 ส่วนจมอยู่ในน้ำ เช่นเดียวกับการที่มีเจ้าหน้าที่เก็บขยะน้อยลง ทำให้ทุกวันนี้สามารถเก็บขยะได้เพียงประมาณ 400 ตันต่อวันเท่านั้น

คุณพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่าปัญหาสำคัญก็คือกรุงเทพมหานครไม่มีเรือหรือคนงานมากพอที่จะเข้ามาทำงานได้ทุกวัน ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะสามารถเก็บขยะในภาวะน้ำท่วมที่กำลังวิกฤตในขณะนี้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่า 500 คนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยเช่นกัน จึงเหลือคนที่เข้ามาทำงานเพียงประมาณครึ่งหนึ่งเท่านั้น

แม้ที่ผ่านมากรุงเทพมหาครจะเคยจ้างกลุ่มนักโทษที่มีความประพฤติดีที่มีความผิดลหุโทษให้มาช่วยทำงานเก็บขยะในค่าจ้างราวๆ 300 บาทต่อวัน แต่รองผู้ว่าราชการกทม. บอกว่า ส่วนใหญ่กลุ่มนักโทษเหล่านี้จะไปช่วยในส่วนของการทำกระสอบทราบกั้นน้ำมากกว่าที่จะมาทำงานเก็บขยะเหม็นๆ

คุณพรเทพ บอกว่า ขยะเหล่านี้แม้จะเน่าเปื่อย ส่งกลิ่นเหม็น และทำให้น้ำเน่าเสียเพราะระดับออกซิเจนต่ำก็จริง แต่ก็ยังไม่มีโรคระบาด เพราะถ้าหากมีจริงเชื้อโรคที่ติดต่อได้จากการสัมผัสก็จะแพร่กระจายได้เร็วมาก

นอกจากขยะต่างๆที่ลอยมากับน้ำที่กำลังเป็นปัญหาแล้ว ในแต่ละวันเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพจะมีปริมาณสิ่งปฏิกูล เศษอาหาร ขยะเน่าเสียต่างๆประมาณ 3 หมื่นตัน โดยเฉพาะการที่ผู้คนจำนวนมากที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมไม่สามารถใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้ตามปกติ ทำให้ต้องเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บอกว่า ทางแก้ปัญหาในเรื่องสุขอนามัยในเรื่องนี้คือการใช้สุขาเคลื่อนที่ที่เรียกว่า คอมฟอร์ด ซีท ที่จะเก็บของเสียที่ถ่ายแล้วลงในถุงดำแล้วมัด ซึ่งง่ายต่อการส่งเจ้าหน้าที่ไปรวบรวมและเก็บไปทิ้ง

นอกจากจะพยายามช่วยในด้านสุขอนามัยแล้ว กลุ่มคนเก็บขยะก็ยังมีส่วนช่วยให้อัตราการไหลของน้ำได้สะดวกมากขึ้น ด้วยการเก็บกวาดเศษขยะที่อาจจะตกค้างตามทางไหลของน้ำออกไปซึ่งจะช่วยทำให้มวลน้ำมหาศาลไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกขึ้น ซึ่งหมายความว่าน้ำจะลดลงเร็วขึ้น

XS
SM
MD
LG