ลิ้งค์เชื่อมต่อ

2 ใน 3 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ยอมรับ เคยถูกคุกคามทางเพศ


สมาคมพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบิน (Association of Flight Attendants -AFA) เผยแพร่รายงานซึ่งระบุว่ากว่า 2 ใน 3 ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในสหรัฐฯ รายงานว่าถูกคุกคามทางเพศระหว่างการทำงาน

การสำรวจความเห็นของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 3,500 คน จากสายการบินสัญชาติอเมริกัน 29 แห่ง พบว่า พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินราวร้อยละ 35 กล่าวว่า พวกเขาเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วยวาจา ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาลามก หรือแสดงความติดเห็นที่ไม่เหมาะสม ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ร้อยละ 18 ยังถูกจับต้องร่างกาย ดึง จับ ลูบคลำ นวดคลึง ลูบไล้ หรือแม้กระทั่งตบตี ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทั้งภายนอกและภายในเครื่องแบบของพวกเขา

นอกเหนือจากผลกระทบที่ส่งผลต่อพนักงานต้อนรับที่ถูกกระทำแล้ว การคุกคามดังกล่าวยังมีผลต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร เพราะทำให้บั่นทอนความมั่นใจในการสั่งการผู้โดยสารหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

AFA เรียกร้องให้อุตสาหกรรมการบินสหรัฐฯ หาวิธีต่อสู้กับการคุกคามทางเพศ และควรตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยด้วย

เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินซึ่งตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ 68 ระบุว่า พวกเขายังมองไม่เห็นความพยายามของสายการบิน ที่จะแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ และมีเพียงร้อยละ 7 ในนี้ที่รายงานว่าถูกคุกคามทางเพศระหว่างทำงาน

ประธาน AFA กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ การสายบิน สหภาพแรงงาน เจ้าหน้าที่รัฐบาล และผู้โดยสาร ควรร่วมกันหาทางยุติพฤติกรรมที่ไม่น่าให้อภัยเหล่านี้ เพื่อศักดิ์ศรีและสวัสดิภาพของพนักงาน และเพื่อความปลอดภัยของผู้เดินทางที่อยู่ในมือของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกด้วย

XS
SM
MD
LG