ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าคนที่คิดว่าขาดอำนาจทางสังคมมักอ่อนพลังในการทำงาน


การศึกษาของนักจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Cambridge ในอังกฤษพบว่า คนที่คิดว่าตนขาดพลังทางสังคมหรือเชื่อว่าตนอยู่ในสถานะที่ต้อยต่ำทางสังคมมักจะขาดแรงจูงใจ และทำให้รู้สึกอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงในการทำงาน โดยนักวิจัยให้คำนิยามความหมายของความรู้สึก “มีพลังทางสังคม” ว่าหมายถึงการสามารถควบคุมทรัพยากรในชีวิตของตนเองและผู้อื่น และเป็นผลให้สามารถกำหนดชีวิตและอนาคตของตนเองได้

นักวิจัยลองให้กลุ่มทดลองตอบคำถามซึ่งช่วยบ่งชี้การมองสถานะทางสังคมของตนเอง เช่น “ฉันจะสามารถทำให้คนอื่นรับฟังในสิ่งที่จะพูดได้หรือไม่” และลองให้ผู้ตอบคำถามยกของหลังจากนั้น ซึ่งนักวิจัยได้พบว่าผู้ที่ตอบคำถามที่สะท้อนความเชื่อว่าตนขาดพลังทางสังคมนี้ จะรู้สึกว่าของที่ตนยกหนักกว่าความเป็นจริง เมื่อเทียบกับผู้ที่มีความเชื่อมั่นในฐานะและพลังทางสังคมของตนเอง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานจากจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ
XS
SM
MD
LG