ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ทรัพยากรดินและน้ำบนโลกเผชิญกับความต้องการใช้ที่สูงขึ้น


ทรัพยากรดินและน้ำบนโลกเผชิญกับความต้องการใช้ที่สูงขึ้น

รายงานล่าสุดขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ เอฟเอโอ ชี้ว่า ทรัพยากรที่ดินและน้ำที่ลดน้อยลงทำให้การผลิตอาหารตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดแคลน ทางเอฟเอโอเห็นว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นปัญหาที่ท้าทาย ขณะที่ประมาณว่าประชากรโลกอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นเก้าพันล้านภายใน 39 ปีข้างหน้า

เอฟเอโอออกรายงานเตือนว่าปัญหาทรัพยากรดินและน้ำที่ลดลงขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจะทำให้โลกผลิตอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ


คุณ Jacques Diouf ผู้อำนวยการของเอฟเอโอกล่าวว่าข้อมูลในรายงานนี้ถือเป็นคำเตือนที่สำคัญแก่มนุษย์เราใช้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ไม่เอาแต่ได้เหมือนที่ผ่านมาเพราะทรัพยากรดินและน้ำมีวันหมดจากโลก

รายงานของเอฟเอโอชี้ว่าในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมาโลกเรามีการผลิตอาหารเพิ่มขึ้นมากแต่มักเป็นสาเหตุให้ทรัพยากรดินและน้ำลดปริมาณลง ส่งผลให้ในหลายๆที่ อัตราการเติบโตของการเกษตรกรรมเริ่มช้าลง

คุณ Jacques Diouf ผู้อำนวยการของเอฟเอโอกล่าวว่ามีการแย่งใช้ทรัพยากรดินและน้ำในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกเพราะนอกเหนือจากภาคการเกษตรแล้ว ยังมีการขยายเขตเมือง การทำฟาร์มเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำต่างๆและการปลูกพีชที่นำไปผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจากพืช

ในบางส่วนของโลก ทรัพยากรดินและน้ำยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกที่ทำให้สภาพอากาศผกผันทางอุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝนหรือแม้แต่ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆ

คุณ Jacques Diouf ผู้อำนวยการของเอฟเอโอกล่าวว่าภายในปีคริสตศักราช 2050 ประชากรโลกจะเพิ่มขึ้น ความต้องการอาหารเพิ่มขึ้นและการเกษตรกรรมเพื่อผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลกจะเิ่พิ่มขึ้นราวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบมากที่สุดเพราะจะต้องผลิตอาหารมากขึ้นให้ได้ตามเป้าทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์

ทางเอฟเอโอแนะว่าเพื่อแก้ปัญหาทรัพยากรดินและน้ำที่ร่อยหรอ มนุษย์ต้องใช้ดินและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการระบบชลประทานให้ดีขึ้น ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเพิ่มการลงทุนในพัฒนาการเกษตรกรรมให้ใช้ที่ดินที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ในระดับนโยบาย รัฐบาลต้องหาทางแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ

ทางเอฟเอโอยังเน้นด้วยว่าไม่มีประเทศไหนในโลกที่จะรอดพ้นวิกฤตินี้ และต้องเริ่มต้นเยียวยาปัญหาเสียแต่ตอนนี้ ไม่เช่นนั้นความยากจนและความอดอยากจะรุนแรงขึ้นทั่วโลก

XS
SM
MD
LG