ลิ้งค์เชื่อมต่อ

รายงาน FAO ระบุมีความสูญเสียและสูญเปล่าด้านอาหารทั่วโลกปีละ 1,300 ล้านตัน


ความเสียหายเกิดขึ้นทั้งในกระบวนการผลิต เก็บรักษา แจกจ่าย และบริโภค รวมมูลค่าปีละเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์

รายงานการศึกษาขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ หรือ FAO บ่งชี้ว่าในแต่ละปีมีความสูญเสียและความสูญเปล่าด้านอาหารทั่วโลกถึง 1,300 ล้านตัน โดยความสูญเสียของอาหารมักเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตทางการเกษตร เช่นการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาและลำเลียงขนส่ง โดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนา ส่วนความสูญเปล่าด้านอาหารนั้นจะเกิดขึ้นในกระบวนการแปรรูป การจำหน่าย และการบริโภคในประเทศที่พัฒนาแล้ว และคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกันปีละเจ็ดแสนห้าหมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งพอๆ กับผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งหากโลกสามารถลดความสูญเปล่าและความสิ้นเปลืองเหล่านี้ลงได้ก็จะช่วยลดภาวะกดดันต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและต่อสภาพแวดล้อมลงได้มากด้วย เพราะอาหารที่ผลิตขึ้นแต่ไม่สามารถใช้บริโภคได้นี้มีส่วนในการสร้างก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศของโลกถึง 3,300 ล้านตัน
XS
SM
MD
LG