ลิ้งค์เชื่อมต่อ

FAO ออกรายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน ซึ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดได้ง่ายขึ้นมากในสังคมยุคปัจจุบัน


องค์การอาหารและเกษตรโลกของสหประชาชาติหรือ FAO ออกรายงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคจากสัตว์สู่คน ซึ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดได้ง่ายขึ้นมากในสังคมยุคปัจจุบัน

Juan Lubroth หัวหน้าสัตวแพทย์ของ FAO กล่าวว่าปัจจัยต่างๆ เอื้ออำนวยให้เกิดการระบาดจากสัตว์สู่คนมากขึ้น ทั้งเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติ และการเดินทางติดต่อสื่อสารของประชากรโลกในยุคโลกาภิวัฒน์

เขาบอกว่าคนรุกรานระบบนิเวศน์ของสิ่งมีชีวิตที่ประชากรโลกเองก็ไม่คุ้นเคยมาก่อน นอกจากนั้นการทำฟาร์มสัตว์เพื่อสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความเสี่ยงของการระบาดมีมากขึ้นด้วย

ขณะนี้มีตัวอย่างโรคหลายชนิดที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าน่าจะเป็นการระบาดสู่คนที่มีจุดเริ่มต้นจากสัตว์ เช่นไวรัส HIV ที่เริ่มจากลิง หรือเชื้อไข้หวัดนกที่มีต้นตออยู่ที่สัตว์ปีก

FAO เรียกร้องให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและครบวงจรซึ่งต้องใช้ความรู้จากศาสตร์หลายแขนง และต้องลงลึกไปถึงการหยุดโอกาสการระบาดในชุมชนหรือเมืองก่อนที่ปัญหาจะลามไปอย่างกว้างขวาง

โปรดติดตามรายละเอียดจากคลิปเรื่องนี้ในรายการข่าวสดสายตรงจากวีโอเอ

รายงานโดย ห้องข่าววีโอเอ/เรียบเรียงโดยรัตพล อ่อนสนิท
XS
SM
MD
LG