ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การกด Like ใน facebook สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกส่วนตัวได้


นักวิจัยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ชี้ว่าการวิเคราะห์แบบแผนการกด Like ช่วยให้ทราบถึงความโน้มเอียงทางเพศ ชาติพันธ์ ศาสนา และความเชื่อทางการเมืองได้ค่อนข้างแม่นยำ

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ซึ่งศึกษาผู้ใช้ facebook กว่า 58,000 รายพบว่า การวิเคราะห์แบบแผนการกด Like สำหรับสิ่งต่างๆ ใน facebook จะสามารถบ่งบอกถึงข้อมูลและนิสัยส่วนตัวต่างๆ ของผู้ใช้ได้อย่างค่อนข้างแม่นยำ โดยนักวิจัยชี้ว่าการวิเคราะห์เรื่องนี้จะช่วยบ่งชี้ลักษณะทางชาติพันธ์ของบุคคล เช่นเป็นคนผิวขาว ผิวดำ หรือชาวเอเซียได้อย่างถูกต้องถึง 95 % ระบุเพศได้ถูกต้อง 93 % และความโน้มเอียงทางเพศได้ 88 % รวมทั้งความนิยมทางการเมืองได้ 85 % เช่นกัน

นอกจากข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้แล้ว นักวิจัยกล่าวว่าการวิเคราะห์รูปแบบการกด Like ของผู้ใช้ facebook ยังสามารถบ่งบอกถึงลักษณะส่วนตัวอื่นๆ เช่นระดับสติปัญญา ความมั่นคงด้านอารมณ์และจิตใจ หรือประวัติการใช้ยาและสารเสพติดต่างๆ รวมทั้งประวัติการหย่าร้างของบิดามารดา เป็นต้น และถึงแม้นักวิจัยจะยอมรับว่าการพยากรณ์ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อาจยังไม่แม่นยำสมบูรณ์ 100 % ก็ตาม แต่ข้อมูลที่สกัดได้นี้ก็เปิดทางให้ธุรกิจต่างๆ สามารถออกแบบหรือมุ่งเป้าโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายตามที่ต้องการได้
XS
SM
MD
LG