ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ลักษณะ 7 (Title VII) ตามกฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐฯ มีความหมายอย่างไร?


การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน คือหลักการสำคัญในกฎหมายสิทธิพลเมืองสหรัฐฯ (Civil Rights Act) ปี ค.ศ. 1964 ซึ่งมีลักษณะ 7 (Title VII) ที่ว่าด้วยโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียม (Equal Employment Opportunity) มาดูกันว่าลักษณะ 7 มีความหมายอย่างไรต่อลูกจ้างในอเมริกา
XS
SM
MD
LG