ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วีดิโออธิบาย: หลักสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองหัวใจสำคัญที่ได้รับการปกป้องในรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ


แม้รัฐบาลหรือรัฐสภาของสหรัฐฯจะมีอำนาจออกกฎหมายบังคับใช้บริหารและการปกครอง แต่จะต้องไม่ขัดหรือละเมิดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการปกป้องไว้ในบทบัญญัติแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 1 ว่าด้วยคำประกาศด้านสิทธิพลเมือง หรือ Bill of Rights ในรัฐธรรมนูญของสหรัฐฯซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบอบประชาธิปไตยสหรัฐฯมายาวนาน

XS
SM
MD
LG